Posted by: Ruslan Mamat | Ogos 25, 2008

RASULULLAH SAW……SETELAH MENINGGALKAN KITA

Rasulullah saw telah meninggalkan kita lebih 1400 tahun, dalam Haji Wada’ iaitu Haji perpisahan baginda telah bersabda iaitu:

Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara iaitu Al-Quran dan As Sunnah, maka berpegang teguhlah kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya.

Dari kajian yang dijalankan umat Islam akan mengikut umat Yahudi dan Nasarani. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah saw seperti berikut:-

Maksudnya:-

Maka sesungguhnya sesiapa yang hidup lama di antara kamu selepas wafat ku nescayalah dia dapat melihat perselisihan yang banyak. Ketika itu maka wajiblah ke atas kamu berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafah Al_Rashidin yang mendapat petujuk. Berpegang teguhlah dengannya ( Sunnah dan Sunnah Khalifah) dan gigitlah dengan gerahammu. – Riwayat Abu Daud.

Maka hadis di atas menunjukkan bahawa akan berlaku perselisihan yang banyak selepas wafatnya Rasulullah maka hendaklah kaum muslimin dan muslimat berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi saw dan sunnah Kulafah Al-Rashidin. Dan sesungguhnya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Selama-lamanya disitu bemaksud sehingga hari kiamat. Dan sesungguhnya hadis yang memberitakan tentang perpecahan sangatlah banyak. Malahan Al Quran pun memberi peringatan tentang perkara tersebut seperti ayat di bawah:

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, iaitu bahawa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahawa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan (ke dalamnya). (Quran 16:62)

Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bai mereka azab yang sangat pedih. (Quran 16:63)

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselilihkan itu dan menjadi petujuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (Quran 16:64)

Dan hadis yang memberitakan tentang berpecahnya kepada 73 puak ialah:-

Hadis pertama: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra katanya. Rasulullah saw telah bersabda: Maksudnya:- Telah berpecah umat Yahudi kepada 71 puak dan umat Nasarani seperti itu juga. Dan nanti umatku akan berpecah kepada 73 puak atau firqah.

Hadis ini di riwayatkan oleh Imam Tirmizie dalam sahihnya (Kitab sahih Tirmizie) juzuk 10 muka surat 109.

Hadis kedua: Dari hadis ini Rasulullah saw memberitahu yang umat Yahudi akan berpecah kepada 71. Dan umat Nasarani akan berpecah kepada 72 puak dan umatnya akan berpecah kepada 73 puak

Hadis ketiga: Dalam kitab yang sama juzuk dan halaman muka surat yang sama berbunyi. sabda Nabi saw:-Maksudnya:- Bahawasanya Bani Israil berpecah kepada 72 puak(Millah) dan akan berpecah umatku kepada 73 millah. Semua mereka masuk neraka kecuali satu. Bertanya para sahabat: Dan siapakah dia itu wahai Rasulullah? Jawab baginda: Mereka yang berpegang sunnahku dan sunnah sahabatkku.”

Dalam satu riwayat yang lain. Sabda Rasulullah saw:-

Hadis ke empat: Maksud:-Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di dalam tanganya, nanti akan berpecah umatku kepada 73 puak (firqah). Maka satu sahaja masuk SYURGA dan yang 72 puak lagi masuk neraka. Bertanyanya sahabat: Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Jawab baginda: Ahlussunnah Wal Jamaah”. – Riwayat At Thabranie.

Dari hadis pertama, kedua, ketiga dan keempat Rasulullah saw memberitahu yang umat Yahudi akan berpecah kepada 71. Dan umat Nasarani akan berpecah kepada 72 puak dan umatnya akan berpecah kepada 73 puak dan pada Hadis ketiga dan keempat Rasulullah saw menerangkan yang umatnya semua akan masuk neraka kecuali satu saja yang akan masuk syurga iaitu Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Dari hadis-hadis ini membuktikan yang umat Islam akan berpecah, dan hanya satu yang terselamat masuk ke syurga. Disamping itu Rasulullah saw juga ada bersabda:-

Maksudnya:-

Sesungguhnya kamu akan menurut langkah orang terdahulu dari kamu sejengkal demi dejenkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah bila mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu turut menurutnya. Para sahabat bertanya: Adakah yang dituruti itu Yahudi dan Nasarni? Rasulullah lantas menjawab, siapa lagi kalau tidak mereka itu.

Dan dari hadis yang lain disebut juga kamu akan mengikuti orang Yahudi dan Nasarani memasuki lubang dhab.

Begitulah keadaan umat Islam yang akan berpecah dan menuruti orang Yahudi dan Nasarani. Apa kesalahan yang dilakukan oleh mereka, malahan bukan itu saja, bahkan pendita(ulama) mereka membuat kesalahan dan orang awam pun membuat kesalahan. Sebagimana Allah berfirman:

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah(1), dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Quran 9:33)

Dan Allah berfirman lagi Hai orang-orang beriman, sesungguhnyanya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasarani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Quran: 9:34)

1. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

Malahan diambil satu kisah iaitu ‘Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah saw – pada waktu itu dia lebih dekat pada Nasrani sebelum masuk Islam – setelah dia mendengarnya ayat tersebut (Quran 9:31), kemudian ia berkata :- Ya Rasulullah!Sesungguhnya mereka tidak menyembah para pastur dan pendita itu. Maka jawab Nabi saw maksudnya- Betul! tetapi mereka (para pastur dan pendeta) itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikut. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka – H.R. Tirmizi

Dan di dalam ayat lain Allah berfirman: Dan jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta: bahawa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta atas (nama) Allah tidak mendapat bahagia. (Quran An’nam 119)

Dan di ayat lain: Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka akan berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya buruklah apa yang mereka kerjakan. (Quran Al-Maidah 5:62)

Allah berfirman: Mereka tidak melarang tidak melarang akan pendita -pendita mereka dan orang-orang alim mereka dari kata-kata dosa mereka itu. (Quran Al-Maidah5:63)

Surah An Nisa ayat 171-173: Wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar; Sesungguhnya al- Masih Isa anak Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikan kepada Maryam dan Ia juga tiupan daripadanya.

Sesungguhnya jarak dari Nabi Musa hingga sekarang 2000 tahun lebih, jarak dari Nabi Isa hingga sekarang 2000 tahun dan jarak umat Muhammad hingga sekarang ialah 1400 tahun.

Kita dapat lihat apa yang terjadi kepada orang Yahudi dan Nasarani sekarang, dimana umur umat Yahudi ialah 2000 tahun lebih dan umur umat Nabi Isa ialah 2000 tahun dan umur umat Muhammad ialah 1422 tahun.

Jika di kira perkiraan sebenar, dibawah ini saya tujukan perkiraan sebenar bagimana umur umat Nabi-Nabi:-

PENGIRAAN UMUR UMAT NABI-NABI

Umur Umat Nabi Musa iaitu Yahudi -> 1200 SM + 2002 M = 3202 tahun<

Umur Umat Nabi Isa -> 1SM + 2002M = 2003 tahun

Umur Umat Nabi Muhammad-> 570M – 2002M =1432 tahun

Nabi Musa Lahir pada tahun 1200 SM (Sebelum Masihi)

Di Utuskan kepada Yahudi /Bani Israil

Sebab di Ditindas oleh Firaun Ramses II

Kitab Suci – Taurat

Mempunyai ulama/ pendita hingga ke hari ini

Nabi Isa Lahir pada tahun 1 SM (Sebelum Masihi)

Pemerintah – Herod The Great (Emperor Romawi)

Di utuskan kepada kaum Yahudi/Bani Israil

Kitab Suci – Injil

Mempunyai Ulama/Pendita hingga ke hari ini

Nabi Muhammad saw lahir tahun 570 M(Masihi)

Di Utuskan kepada seluruh dunia

Kitab Suci – Al-Quran

Mempunyai Ulama hingga ke hari ini

Dari hadis Rasulullah saw:-

Sesungguhnya Allah mencabut ilmu, dengan mematikan para Ulama.

Dari satu kisah diterangkan semasa Nabi Muhammad saw sebelum menjadi Nabi, pamannya (datuknya) ditegur oleh dua kali oleh pendita -pendita nasrani, kedua- dua semasa ia masih kecil dan mereka (para pendita Nasrani) menyatakan ia akan menjadi Nabi akhir zaman.

Soalnya tanya lah pada diri sendiri?? Tetapi penulis berpendapat masih ada ulama tetapi bilangannya sangat sedikit.

BEBERAPA HAL-HAL ORANG-ORANG YAHUDI, NASARANI AKAN DI TURUTI OLEH UMAT MUHAMMAD SAW BERDASARKAN HADIS DIBAWAH

Sesungguhnya kamu akan menurut langkah orang terdahulu dari kamu sejengkal demi sejenkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah bila mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu turut menurutnya. Para sahabat bertanya: Adakah yang dituruti itu Yahudi dan Nasarni? Rasulullah lantas menjawab, siapa lagi kalau tidak mereka itu.

Di sini saya akan menceritakan satu kisah dan tauladan bagimana orang-orang kristian menyembah para kubur Nabi mereka dan dulu orang melayu pun menyembah para-para keramat mereka dengan menyembah dan mengadakan satu upacara khas menyediakan hidangan untuk keramat mereka yang telah mati. Ini adalah satu daripada penyembah-penyembahan mereka sebagimana orang Yahudi dan kristian. Mereka meminta tolong kepada keramat-keramat tersebut dan bukannya meminta tolong kepada Allah swt.

Orang-orang Arab pula selepas sekian lama Rasulullah saw wafat mereka mencipta hadis-hadis palsu seperti hadis-hadis maudlu’ untuk kepentingan politik mereka, sedangkan Rasulullah saw maksudnya Aku Diberi Al-Quran dan menyamainya (Sunnah). Tetapi orang-orang kristian mengubah kitab Injil.

Orang-orang Kristian mengatakan Paul adalah Nabi, sebenarnya ia adalah Nabi Palsu, dan mendakwa ia Nabi. Musalmah adalah seorang yang mendakwa ia adalah Nabi sedangkan sesetengah orang-orang Arab mengatakan ia Nabi, sebenarnya ia Nabi Palsu dan mendakwa ia Nabi dan bangkit menentang Khalifah Saidina Abu Bakar. Tetapi dapat di kalahkan oleh Saidina Abu Bakar.

Orang-orang Yahudi dan Nasarani menghalalkan Riba sedangkan orang-orang Islam pun begitu juga menghalalkan riba. Bukan riba itu satu penindasan. Di dalam Quran Allah firman Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba.

Masjid-Masjid kosong oleh Jemaah sedangkan, Gereja-gereja kosong oleh penganut-penganut Kristian.

Timbulnya ajaran sesat oleh pihak kristian dan di pihak Islam timbul juga ajaran sesat.

Perpecahan di dalam Kristian seperti Protestan, Khatolik. Perpecahaan di dalam Islam seperti golongan Jabariah, Golongan Muktazilah, Qadariah, Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syiah dan lain-lain.

Di dalam Kristian terdapat ulama atau dipanggil pendita Jahat di dalam Islam terdapat ulama Jahat.

Dulu Kristian di kuasai oleh pendita iaitu ulama, kini Di kuasai oleh Umarak dan Islam Dulu di kuasai oleh Ulama kini di kuasai oleh Umarak.

Dulu Negara Kristian tak mahu Hukum Allah dan sekarang mereka tak mahu langsung menjalankan hukum Allah, sekarang banyak negara Islam tak mahu hukum Allah, akan datang mungkin semua tak mahu menjalankan hukum Allah.

Dulu kristian menutup aurat, sekarang mereka membuka aurat, Umat Islam dulu menutup aurat sekarang sebahagian membuka aurat, akan datang mungkin mereka membuka aurat.

Advertisements
Posted by: Ruslan Mamat | Ogos 25, 2008

Jalan Tol Menuju Surga

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073741899 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} h2 {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:2; font-size:18.0pt; font-family:”Times New Roman”; font-weight:bold;} p {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} span.submitted {mso-style-name:submitted;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>Ketika Allah menciptakan surga dan neraka beserta amalan-amalan menuju keduanya, katika itu terjadilah dialog antara Allah Ta`ala dengan Jibril `Alaihissalaam. Dialog itu diberitakan oleh Rasulullah Shalallahu `Alayhi Wasallam sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shalallahu `Alayhi Wasallam bersabda: ”Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, diutuslah Jibril kepada surga, maka Allah berfirman:`pergilah ! lihatlah kepada surga itu dan kepada apa yang telah aku sediakan untuk mereka yang ingin menuju surga itu.’ maka Jibrilpun pergi dan melihat kepada surga itu dan kepada apa yang telah Allah sedikan bagi calon penghuninya. Maka Jibrilpun kembali dan berkata `demi kemulyaanmu Yaa Allah tidak akan ada seorangpun yang mendengar tentang surga itu, kecuali pasti akan memasukinya.’ Maka Allah memerintahkan surga dan memenuhi jalan-jalan menuju surga itu dengan Al Makarih (berbagai ketidaksenangan). Maka Allah memerintahkan Jibril: `kembalilah, dan lihat kepada surga itu dan kepada apa yang telah aku sediakan untuk calon penghuninya!” maka Jibrilpun melihat kembali kepada surga itu, kemudian kembali, maka Jibril berkata `demi kemulyaanmu Yaa Allah, sungguh aku khawatir bahwa tidak akan ada seorangpun yang bisa memasuki surga.’. Kemudian diutuslah jibril ke neraka, Allah berfirman: `pergilah, lihatlah kepada neraka itu dan kepada apa yang telah aku persiapkan bagi calon penghuninya.’ maka Jibrilpun melihat kepada neraka itu, maka tiba-tiba ia melihat api neraka itu saling bertumpuk-tumpuk, kemudian ia kembali dan berkata: `demi kemulyaanmu Yaa Allah, tidak akan ada seorangpun yang akan masuk neraka kalau dia mendengar tentang siksa neraka’, lalu Allah memerintahkan neraka, lalu dipenuhilah jalan menuju neraka itu dengan asy syahawaat, lalu allah berfirman: `pergilah dan lihatlah kepada neraka itu’, maka jibrilpun pergi melihat kemudian kembali dan berkata: `demi kemulyaanmu Yaa Allah aku kawatir tidak ada seorangpun yang selamat dari neraka kecuali pasti akan memasukinya’.” (H.S.R.Muslim)

Rahsia Di balik Nikmatnya Maksiat Dan Beratnya Berbuat Taat

Dalam sabda Rasulullah Shallallahu `alayhi wasallam diatas diterangkan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan pada jalan kesurga itu ”al makarih” (berbagai ketidak senangan) dan diciptakan pula pada jalan menuju ke neraka ”Asy-syahawat” (berbagai kesenangan). Manusia yang semulanya dipastikan semuanya akan menempuh jalan ke surga, namun dengan diletakkannya Al-Makarih itu disekeliling surga, maka hampir tidak ada manusia yang mau menempuh jalan ke surga itu karena demikian besar godaan yang muncul dari Al Makarih tersebut. Demikian pula sebaliknya, manusia yang semula dipastikan tidak akan ada yang mau menempuh jalan ke neraka, namun setelah Allah letakkan Asy-syahawat pada jalan menuju neraka tersebut, maka hampir saja seluruh manusia berbondong-bondong menempuh jalan ke neraka karena demikian hebatnya godaan Asy-Syahawat tersebut.

Dua perkara diatas sudah cukup membuat kita khawatir terhadap diri kita. Namun tidak cukup sampai disitu, masih ada faktor lain yaitu yang datang dari diri manusia itu sendiri yakni sifat dasar manusia yaitu tidak sabar dan tergesa-gesa yang menyebabkan manusia itu gampang putus asa dalam dalam menempuh jalan ke surga dengan berbagai al makarih tersebut dan gampang tersedot masuk kedalam neraka dengan berbagai godaan syahwat. Sehingga wajar ketika orang itu merasa mudah dan nikmat ketika bermaksiat kepada Allah, sementara untuk berbuat ta`at rasanya sangat berat.

Terbebas dari Al Makaarih dan Asy Syahawaat

Demikian beratnya jalan menuju surga, sehingga seakan-akan tidak akan ada manusia yang mampu menempuh jalan kesurga tersebut. Namun Alhamdulillah, Allah Ta`ala dengan kasih sayangnya memberikan sebuah jalan alternatif bagi kita untuk menuju ke surga. Dimana jalan tersebut adalah jalur bebas hambatan alias jalan tol sehingga kita bisa terbebas dari segala macam gangguan tadi dalam upaya kita menempuh jalan menuju surga. Hal ini diberitakan Rasulullah Shalallahu `Alalyhi wasallam :Dan barang siapa menempuh satu jalan, yang dijalan itu ia tempuh dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”(H.R.Muslim). Dari hadits diatas, dijelaskan kepada kita bahwa salah satu cara agar kita dimudahkan olah Allah jalan menuju surga yaitu dengan menuntut ilmu. Muncul pertanyaan, ilmu yang mana ? berhubung ilmu itu ada bermacam-macam.

Ilmu Apakah yang dimaksud ?

Berhubung definisi ilmu yang sedang kita bahas ini adalah istilah agama, maka pengertiannya harus dikembalikan kepada agama. Maka dalam hal ini ada beberapa Ayat Al Qur`an dan hadits Nabi Shallallahu `alayhi wasallam yang menerangkan definisi ilmu. Antara lain seperti firman Allah Ta`ala dalm surat Al Mujadalah (11): “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat .”(Q.S. Al Mujadalah (11)). Di dalam ayat ini Allah Ta`ala memberitakan bahwa Allah akan mengangkat ke beberapa derajat yang lebih tinggi bagi 2 golongan, yaitu orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu `alayhi wasallam juga menerangkan mengenai kedudukaan ilmu. Antara lain dalam sabda beliau Shallallahu `alayhi wasallam: “Para ulama adalah pewaris para nabi, namun mereka tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambil ilmu tersebut sungguh ia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan tersebut” (H.R Abu dawud dan Tirmidzi).

Di dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu `alayhi wasallam menjelaskan bahwa warisan terbaik bagi manusia adalah ilmu, bukan harta. Sebab ilmu merupakan warisannya orang-orang termulya yaitu para Nabi, sehingga barang siapa yang ingin mengambil warisan yang terbaik, maka hendaknya ia mengambil ilmu para Nabi tersebut. Dan barangsiapa yang ingin mendapatkan warisan tersebut dalam jumlah banyak, maka hendaknya ia mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka dengan cara mempelajarinya. Dan ilmu yang diajarkan oleh para Nabi tidak ada lain kecuali Ilmu Agama.

Kemudian lebih tegas lagi Rasulullah Shallallahu `alayhi wasallam menerangkan mengenai definisi ilmu antara lain dalam sabda beliau Shallallahu `alayhi wasallam: “Barangsiapa dikehendaki Allah atasnya kebaikan niscaya ia akan difahamkan akan agamanya” [H.R Al Bukhary dan Muslim]. Maka tegaslah dalam hadits ini bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan yang selainnya. Yaitu ilmu yang menjadikan orang tersebut faham tentang agamanya, dimana dengan memiliki ilmu ini, mengindikasikan bahwa orang tersebut termasuk orang yang Allah Ta`ala kehendaki kebaikan atasnya, dan ilmu tersebut adalah.

Menuju Surga Tanpa Hambatan

Setelah kita mengetahui karakteristik jalan menuju surga, kemudian mengenal keutamaan dan kedudukan ilmu agama, maka mestinya kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut hanyalah dengan cara Thalabul `ilmi (belajar). Ilmu agama ini tidak bisa diperoleh dengan lamunan, khayalan, mimpi, bertapa dan sebagainya. Ilmu agama ini hanya bisa diperoleh dengan cara belajar, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama` kita, dimana beliau-beliau menghabiskan waktu, harta dan tenaga mereka untuk mengumpulkan hadits-hadits Nabi Shalallahu `Alayhi Wasallam dalam rangka belajar dan memperdalam ilmu agama mereka.

Semakin banyak kita menghabiskan waktu untuk belajar tentang ilmu agama ini, baik langsung kepada guru-guru yang terpercaya ilmunya atau melalui kitab-kitab peninggalan para ulama, maka semakin besar peluang kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah Allah janjikan tadi, yaitu golongan yang dimudahkan dalam menempuh jalan ke surga. Dan tentunya bagi orang-orang yang berakal, pilihan untuk menempuh jalan tol bebas hambatan menuju surga Allah Ta`ala, merupakan pilihan yang sangat menggiurkan, mengingat beratnya hambatan-hambatan pada jalan menuju surga tersebut. Wallahu A`lamu Bish Shawaab.

Dipetik dari catatan:  Sdr Yaser Ibrahim

Posted by: Ruslan Mamat | Februari 21, 2008

Mazhab, Sejarah Dan Hukum Bermazhab

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia banyak para sahabat yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain, terutama pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Di setiap negeri yang mereka diami, mereka mengajarkan apa yang mereka peroleh dari Rasulullah kepada penduduk di mana mereka tinggal. Di antara kota-kota tempat tinggal para sahabat tersebut akhirnya ada yang berkembang menjadi pusat perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang di antaranya adalah ilmu fiqh Islam.

Kota-kota tersebut antara lain:

Madinah

Di kota ini berdiam seluruh khulafa Arrasyidin dan sejumlah besar ulama sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas (wafat 68 H), Abdullah bin Umar (wafat 73 H) sebelum keduanya pindah ke Makkah, Zaid Bin Tsabit (wafat 45H), dll. Dari merekalah para ulama tabiin (generasi sesudah sahabat) -seperti Said bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar dll- yang tinggal di madinah menimba ilmu.

Imam Malik adalah seorang ulama Madinah yang hidup setelah generasi tabiin tersebut. Beliau adalah seorang mujtahid dan ulama besar yang diikuti oleh banyak orang, yang kepada beliaulah mazhab Maliki di nisbahkan. Mazhab Maliki ini juga dikenal dengan mazhab ahlul hadis. Sebab mereka lebih banyak mendasarkan ijtihad mereka pada hadis-hadis Nabi yang banyak mereka terima dari para tabiin yang meriwayatkannya dari Rasulullah.

Makkah

Di antara sahabat besar yang tinggal di Makkah adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Murid-murid beliau dari kalangan tabiin di antaranya adalah Atha’ bin Rabah (wafat 114 H), Thawus bin Kaisan (wafat 124 H), Sufyan bin Uyainah (wafat 198 H), Muslim bin Khalid al Jauzi dll. Muslim bin Khalid ini adalah guru Imam Syafii sebelum beliau pergi berguru kepada Imam Malik di Madinah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah adalah salah satu guru Imam Ahmad bin Hambal.

Kufah

Di antara sahabat yang terkenal di kota ini adalah Abdullah bin Mash’ud (wafat 32 H) dan Ali bin Abi Thalib (wafat 40 H). Di antara para murid mereka adalah: Alqomah bin Qais Annakha’i (wafat 60 H) dan Qadli Syuraih (wafat 78 H).

Kepada merekalah para fuqaha Kufah seperti Ibrahim Annakha’i, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Syubrumah dan Imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqh. Namun hanya Abu Hanifahlah yang kemudian mempunyai pengikut hingga sekarang. Mazhab beliau dikenal dengan mazhab Hanafi atau mazhab ahlu arra’yi.

Sebab beliau dalam ijtihadnya banyak menggunakan ra’yu atau qiyas dan mengembangkan madzhabnya yang sampai sekarang banyak dianut oleh kebanyakan bangsa Mesir, Turki dan India. Ulama Kufah terkenal dengan mazhab qiyasnya karena mereka dalam memahami fiqh banyak menggunkakan qiyas.

Hasil-hasil ijtihad dan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal tersebut akhirnya dikembangkan dan dibukukan oleh pengikut-pengikutnya. Karenanya pengikut pengikut mereka masih wujud hingga saat ini, hasil-hasil ijtihad dan pendapat para imam itulah yang kemudian kita kenal dengan mazhab.

Sebenarnya selain mereka (mazhab empat) ada juga mazhab lain tapi sayang mazhab mereka kurang dikenal karena pendapat-pendapatnya tidak dibukukan seperti mazhab yang empat. Akan tetapi kita dapat menemukan pendapat-pendapat mereka dalam kitab-kitab mazhab yang masyhur. Di antara mazhab-mazhab yang kurang dikenal tersebut adalah :

Mazhab Auza’iyyah yang dinisbahkan kepada Abdurrahman Al Auza’i (wafat 113 H).
Mazhab Atstsauri yang dinisbahkan kepada Imam Sufyan Atstsauri (wafat 161 H) dll.

HUKUM BERMAZHAB

Pada beberapa tahun yang silam di Jepun, tepatnya di Tokyo diadakan konferensi Islam. Dalam acara itu ada seorang yang menanyakan bagaimana hukumnya bermazhab, apakah wajib bagi seseorang untuk mengikuti salah satu mazhab yang empat.

Pada kesempatan itu tampil syaikh Muhammad Sulthan Alma’sumi Al Khajandi, seorang pengajar di masjidil Haram Makkah. Beliau menyerukan kaum muslimin untuk kembali kepada yang pernah dilakukan oleh umat yang terbaik yaitu para sahabat.

Beliau menyeru untuk tidak bertaqlid buta (fanatik) pada salah satu mazhab tertentu. Akan tetapi dipersilakan mengambil dari tiap mujtahid atau ahli ijtihad dengan berdasarkan pada Alqur’an dan sunnah sebagai rujukan. Sebab sebenarnya mazhab-mazhab adalah pendapat dan pemahaman orang-orang berilmu dalam beberapa masalah.

Pendapat, ijtihad dan pemahaman ini tidak diwajibkan oleh Allah dan rasul-Nya untuk mengikutinya. Karena di dalamnya terdapat kemungkinan betul dan salah. Karena tidak ada pendapat yang seratus persen benar kecuali yang berasal dari Rasulullah SAW.

Sementara itu mengikuti salah satu mazhab yang empat atau lainnya bukanlah persoalan wajib atau sunnah. Seorang muslim tidak diharuskan mengikuti salah satunya. Dan bahkan orang yang mengharuskan untuk mengikuti salah satunya sebenarnya ia seorang fanatik. Begitulah menurut Syeikh Sulthan.

Selain dari itu ada lagi pendapat syekh Ramadlan Al Buthi dalam bukunya “Alla Mazhabiyyah , Akhtharu bida’in fil Islam” (Tidak bermazhab adalah bid’ah paling berbahaya dalam Islam). Beliau berpendapat wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti salah satu mazhab yang masyhur (mazhab empat). Sebab mazhab-mazhab itu sudah teruji kesahihan nya. Namun begitu tidak boleh bagi yang telah mengikuti salah satu mazhab tertentu menyalahkan orang di luar mazhabnya.

Dalam buku tersebut beliau membahagi kaum muslimin sekarang menjadi dua golongan. Golongan muttabi’ dan golongan muqallid.

Orang yang telah faham (mengerti) Alqur’an dan sunnah wajib mengikuti mazhab tertentu sebagai kerangka berfikir, supaya ia tidak jatuh pada kesalahan. Golongan inilah yang disebut muttabi’

Sementara orang yang belum faham terhadap Alqur’an dan sunnah diharuskan mengikuti ulama yang dianggap mengerti dalam masalah agama. Golongan yang ke dua ini disebut muqallid.

Secara implisit beliau meniadakan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok mujtahidin. Dengan kata lain beliau menutup pintu ijtihad untuk masa sekarang.

Inilah yang kemudian ditentang oleh Muhammad Abu Abbas dalam bukunya “Al mazahibul muta’ashshabah hiyal bid’ah aw bid’atut ta’ashshubi al Mazhabi” Beliau berpendapat justru pintu ijtihad masih terbuka sampai sekarang dengan alasan Nabi telah membuka pintu ijtihad ini dan beliau tidak pernah menutupnya. Karenanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk menutup pintu ijtihad tersebut.

Oleh kerana itu Muhammad Abu Abbas membahagi kaum muslimin pada tiga golongan, yaitu: Mujtahid, muttabi dan muqallid.

Bagi mereka yang telah mampu untuk mengetahui dan mengkaji hukum-hukum langsung dari Alqur’an dan Sunnah walaupun hanya dalam masalah tertentu maka haram baginya bertaklid dalam masalah tersebut (golongan mujtahid).

Sedangkan bagi mereka yang hanya mampu untuk mengkaji pendapat-pendapat para ulama serta mengetahui metode istimbath (pengambilan hukum) mereka dari Alqur’an dan sunnah maka kewajiban mereka adalah ‘ittiba’. Jelasnya ittiba’ -mengutip perkataan Abu Syamah- adalah mengikuti pendapat seorang ulama lantaran nyata dalilnya dan shah mazhabnya.”

Adapun bagi orang yang betul-betul awam (tidak mengerti dalam masalah agama) BOLEH bagi mereka bertaklid dengan syarat, – sebagaimana dikatakan Imam Asysyatibi dalam ali’tishom-

1: Tidak boleh bertaklid kecuali pada orang yang benar-benar ahli di bidang agama.
2: Tidak boleh mengikat dirinya serta menutup dirinya dari mengikut selain mazhabnya, jika telah jelas padanya bahwa pendapat mazhabnya itu salah,maka wajib baginya mengikuti yang telah jelas kebenarannya.

Pendapat yang terahir inilah yang wasatah (pertengahan).

Sebab mengharamkan taklid secara mutlak adalah menafikan mereka yang benar-benar awam terhadap agama.

Sedangkan mewajibkan taklid dan menutup pintu ijtihad berarti menghilangkan universalitas Islam yang senantiasa relevan dan responsive terhadap perkembangan zaman. Padahal banyak hal-hal baru yang tidak bisa dijawab dan disikapi kecuali dengan ijtihad. Jelasnya setiap orang perlu ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisinya.

Bererti fenomena bermazhab adalah sesuatu yang perlu dilihat berdasarkan kondisi orang per-orang, yang tentunya tidak boleh jadi umum semata.

Tidak boleh diharuskan secara mutlak dan tidak boleh dilarang secara mutlak pula.

Berkaitan dengan masalah bermazhab ini ada dua hal yang perlu dijauhi oleh setiap muslim:

Fanatisme (ta’ahshub) terhadap suatu madzhab tertentu seraya memonopoli kebenaran apalagi jika sampai menimbulkan perpecahan. Sebab setiap orang kecuali nabi memiliki potensi untuk salah, walaupun ia seorang mujtahid. Rasul bersabda : Barang siapa berijtihad dan ia benar maka baginya dua pahala, dan barang siapa berijtihad dan ternyata salah, maka baginya satu pahala.”

Tatabbu’ rukhas atau mencari-cari pendapat para ulama yang paling mudah dan sesuai dengan seleranya. Perilaku seperti ini berarti mempermainkan agama. Sebab ia menggunakan dalih agama untuk memperturutkan hawa nafsunya.

Wallahu a’lam bishshowab. (Syahidin).

Posted by: Ruslan Mamat | Februari 21, 2008

Islam Akhir Zaman

Islam di akhir zaman – Kesesatan Umat Kristian dan Yahudi jadi ikutan Umat Muhammad SAWRasulullah saw telah meninggalkan kita lebih 1400 tahun, dalam  Haji Wada’  iaitu Haji perpisahan baginda telah bersabda iaitu:

Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara iaitu Al-Quran dan As Sunnah, maka berpegang teguhlah kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya.

Dari kajian yang dijalankan umat Islam akan mengikut umat Yahudi dan Nasarani. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah saw seperti berikut:-

Maksudnya:-

Maka sesungguhnya sesiapa yang hidup lama di antara kamu selepas wafat ku nescayalah dia dapat melihat perselisihan yang banyak. Ketika itu maka wajiblah ke atas kamu berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafah Al_Rashidin yang mendapat petujuk. Berpegang teguhlah dengannya ( Sunnah dan Sunnah Khalifah) dan gigitlah dengan gerahammu. –    Riwayat Abu Daud.

Maka hadis di atas menunjukkan bahawa akan berlaku perselisihan yang banyak selepas wafatnya Rasulullah maka hendaklah kaum muslimin dan muslimat berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi saw dan sunnah Kulafah Al-Rashidin. Dan sesungguhnya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Selama-lamanya disitu bemaksud sehingga hari kiamat. Dan sesungguhnya hadis yang memberitakan tentang perpecahan sangatlah banyak. Malahan Al Quran pun memberi peringatan tentang perkara tersebut seperti ayat di bawah:

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, iaitu bahawa  sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahawa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan (ke dalamnya). (Quran 16:62)

Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka  (yang buruk), maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bai mereka azab yang sangat pedih. (Quran 16:63)

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselilihkan itu dan menjadi petujuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (Quran 16:64)

Dan hadis yang memberitakan tentang berpecahnya kepada 73 puak ialah:-

Hadis pertama: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra katanya. Rasulullah saw telah bersabda: Maksudnya:- Telah berpecah umat Yahudi kepada 71 puak dan umat Nasarani seperti itu juga. Dan nanti umatku akan berpecah kepada 73 puak atau firqah.

Hadis ini di riwayatkan oleh Imam Tirmizie dalam sahihnya (Kitab sahih Tirmizie) juzuk 10 muka surat 109.

Hadis kedua: Dari hadis ini Rasulullah saw memberitahu yang umat Yahudi akan berpecah kepada 71. Dan umat Nasarani akan berpecah kepada 72 puak dan umatnya akan berpecah kepada 73 puak

Hadis ketiga: Dalam kitab yang sama  juzuk dan halaman muka surat yang sama berbunyi. sabda Nabi saw:-Maksudnya:- Bahawasanya Bani Israil berpecah kepada 72 puak(Millah) dan akan berpecah umatku kepada 73 millah. Semua mereka masuk neraka kecuali satu. Bertanya para sahabat: Dan siapakah dia itu wahai Rasulullah? Jawab baginda: Mereka yang berpegang sunnahku dan sunnah sahabatkku.”

Dalam satu riwayat yang lain. Sabda Rasulullah saw:-

Hadis ke empat: Maksud:-Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di dalam tanganya, nanti akan berpecah umatku kepada 73 puak (firqah). Maka satu sahaja masuk SYURGA dan yang 72 puak lagi masuk neraka. Bertanyanya sahabat: Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Jawab baginda: Ahlussunnah Wal Jamaah”. – Riwayat At Thabranie.

Dari hadis pertama, kedua, ketiga dan keempat Rasulullah saw memberitahu yang umat Yahudi akan berpecah kepada 71. Dan umat Nasarani akan berpecah kepada 72 puak dan umatnya akan berpecah kepada 73 puak dan pada Hadis ketiga  dan keempat Rasulullah saw menerangkan yang umatnya semua akan masuk neraka kecuali satu saja yang akan  masuk syurga iaitu Ahli Sunnah Wal Jamaah. 

Dari hadis-hadis ini membuktikan yang umat Islam akan berpecah, dan hanya satu yang terselamat masuk ke syurga. Disamping itu Rasulullah saw juga ada bersabda:-

Maksudnya:-

Sesungguhnya kamu akan menurut langkah orang terdahulu dari kamu sejengkal demi dejenkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah bila mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu turut menurutnya. Para sahabat bertanya: Adakah yang dituruti itu Yahudi dan Nasarni? Rasulullah lantas menjawab, siapa lagi kalau tidak mereka itu.

Dan dari hadis yang lain disebut juga kamu akan mengikuti orang Yahudi dan Nasarani memasuki lubang dhab.

Begitulah keadaan umat Islam yang akan berpecah dan menuruti orang Yahudi dan Nasarani. Apa kesalahan yang dilakukan oleh mereka, malahan bukan itu saja, bahkan pendita(ulama) mereka membuat kesalahan dan orang awam pun membuat kesalahan. Sebagimana Allah berfirman:

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah(1), dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Quran 9:33) 

Dan Allah berfirman lagi  Hai orang-orang beriman, sesungguhnyanya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasarani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka  (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Quran: 9:34)

1. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

Malahan diambil satu kisah iaitu ‘Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah saw – pada waktu itu dia lebih dekat pada Nasrani sebelum masuk Islam – setelah dia mendengarnya ayat tersebut (Quran 9:31), kemudian ia berkata :- Ya Rasulullah!Sesungguhnya mereka tidak menyembah para pastur dan pendita itu. Maka jawab Nabi saw maksudnya- Betul! tetapi mereka (para pastur dan pendeta) itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikut. Yang demikian itulah penyembahannya  kepada mereka – H.R. Tirmizi 

Dan di dalam ayat lain Allah berfirman: Dan jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta: bahawa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta  atas (nama) Allah tidak mendapat bahagia. (Quran An’nam 119)

Dan di ayat lain: Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka akan berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya buruklah apa yang mereka kerjakan. (Quran Al-Maidah 5:62)

Allah berfirman: Mereka tidak melarang tidak melarang akan pendita -pendita mereka dan orang-orang alim mereka dari kata-kata dosa mereka itu. (Quran Al-Maidah5:63)

Surah An Nisa ayat 171-173: Wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar; Sesungguhnya al- Masih Isa anak Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikan kepada Maryam dan Ia juga tiupan daripadanya.

Sesungguhnya jarak dari Nabi Musa hingga sekarang 2000 tahun lebih, jarak dari Nabi Isa hingga sekarang 2000 tahun dan jarak umat Muhammad hingga sekarang ialah 1400 tahun.

Kita dapat lihat apa yang terjadi kepada orang Yahudi dan Nasarani sekarang, dimana umur umat Yahudi ialah 2000 tahun lebih dan umur umat Nabi Isa ialah 2000 tahun dan umur umat Muhammad ialah 1422 tahun.

Jika di kira perkiraan sebenar, dibawah ini saya tujukan perkiraan sebenar bagimana umur umat Nabi-Nabi:-

 

PENGIRAAN UMUR UMAT NABI-NABI

Umur Umat Nabi Musa iaitu Yahudi -> 1200 SM + 2002 M = 3202 tahun<

                Umur Umat Nabi Isa -> 1SM + 2002M = 2003 tahun

Umur Umat Nabi Muhammad-> 570M – 2002M =1432 tahun

 

Nabi Musa Lahir pada tahun 1200 SM (Sebelum Masihi)

Di Utuskan kepada Yahudi /Bani Israil

Sebab di Ditindas oleh Firaun Ramses II

Kitab Suci – Taurat

Mempunyai ulama/ pendita hingga ke hari ini

 

Nabi Isa Lahir pada tahun 1 SM (Sebelum Masihi)

Pemerintah – Herod The Great (Emperor Romawi)

Di utuskan kepada kaum Yahudi/Bani Israil

Kitab Suci – Injil

Mempunyai Ulama/Pendita hingga ke hari ini

 

Nabi Muhammad saw lahir tahun 570 M(Masihi)

Di Utuskan kepada seluruh dunia

Kitab Suci – Al-Quran

Mempunyai Ulama hingga ke hari ini

Dari hadis Rasulullah saw:-

Sesungguhnya Allah mencabut ilmu, dengan mematikan para Ulama.

Dari satu kisah diterangkan semasa Nabi Muhammad saw sebelum menjadi Nabi, pamannya (datuknya) ditegur oleh  dua kali oleh pendita -pendita nasrani, kedua- dua   semasa ia masih kecil dan mereka (para pendita Nasrani) menyatakan ia akan menjadi Nabi akhir zaman.

Soalnya tanya lah pada diri sendiri?? Tetapi penulis berpendapat masih ada ulama tetapi bilangannya sangat sedikit.

 

BEBERAPA HAL-HAL ORANG-ORANG YAHUDI, NASARANI AKAN DI TURUTI OLEH UMAT MUHAMMAD SAW BERDASARKAN HADIS DIBAWAH 

 Sesungguhnya kamu akan menurut langkah orang terdahulu dari kamu sejengkal demi sejenkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah bila mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu turut menurutnya. Para sahabat bertanya: Adakah yang dituruti itu Yahudi dan Nasarni? Rasulullah lantas menjawab, siapa lagi kalau tidak mereka itu.

Di sini saya akan menceritakan satu kisah dan tauladan bagimana orang-orang kristian  menyembah para kubur  Nabi mereka dan dulu orang melayu pun menyembah para-para keramat mereka dengan menyembah dan mengadakan satu upacara khas menyediakan hidangan untuk keramat mereka yang telah mati. Ini adalah satu daripada penyembah-penyembahan mereka sebagimana orang Yahudi dan kristian. Mereka meminta tolong kepada keramat-keramat tersebut dan bukannya meminta tolong kepada Allah swt.

Orang-orang Arab pula selepas sekian lama Rasulullah saw wafat mereka mencipta hadis-hadis palsu seperti hadis-hadis maudlu’ untuk kepentingan politik mereka, sedangkan Rasulullah saw maksudnya Aku Diberi Al-Quran dan menyamainya (Sunnah). Tetapi orang-orang kristian  mengubah kitab Injil.

Orang-orang Kristian mengatakan Paul adalah Nabi, sebenarnya ia adalah Nabi Palsu, dan mendakwa ia Nabi.  Musalmah adalah seorang yang mendakwa ia adalah Nabi sedangkan sesetengah orang-orang Arab mengatakan ia  Nabi, sebenarnya ia Nabi Palsu dan mendakwa ia Nabi dan bangkit menentang Khalifah Saidina Abu Bakar. Tetapi dapat di kalahkan oleh Saidina Abu Bakar. 

Orang-orang Yahudi dan Nasarani menghalalkan Riba sedangkan orang-orang Islam pun begitu juga menghalalkan riba. Bukan riba itu satu penindasan. Di dalam Quran Allah firman Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba.

Masjid-Masjid kosong oleh Jemaah sedangkan, Gereja-gereja kosong oleh penganut-penganut Kristian.

Timbulnya ajaran sesat oleh pihak kristian dan di pihak Islam timbul juga ajaran sesat.

Perpecahan di dalam Kristian seperti Protestan, Khatolik. Perpecahaan di dalam Islam seperti golongan Jabariah, Golongan Muktazilah, Qadariah, Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syiah dan lain-lain.

Di dalam Kristian terdapat ulama atau dipanggil pendita Jahat di dalam Islam terdapat ulama Jahat.

Dulu Kristian di kuasai oleh pendita iaitu ulama, kini Di kuasai oleh Umarak dan Islam Dulu di kuasai oleh Ulama kini di kuasai oleh Umarak.

Dulu Negara Kristian tak mahu Hukum Allah dan sekarang mereka tak mahu langsung menjalankan hukum Allah, sekarang banyak negara Islam tak mahu hukum Allah, akan datang mungkin semua tak mahu menjalankan hukum Allah.  

Dulu kristian menutup aurat, sekarang mereka membuka aurat, Umat Islam dulu menutup aurat sekarang sebahagian membuka aurat, akan datang mungkin mereka membuka aurat. 

Posted by: Ruslan Mamat | Februari 21, 2008

Bebaraopa Kesilapan Imam Jema’ah

I Kesilapan Sebelum Bersolat.

1- Menganggap menjadi imam itu sebagai kemegahan, yang akhirnya menghilangkan sifat keikhlasan dalam beribadat.

2- Membaca “Usolli” (lafaz niat) dengan nyaring. Rasulullah s.a.w. tidaklah membaca “Usolli” sebelum bersembahyang. Bacaan “Usolli” itu disunatkan oleh sesetengah ulamak untuk membantu memudahkan niat. Jika tidak kerana demikian, sunnah Rasulullah s.a.w. adalah lebih utama untuk diikuti. Lagipun tidak ada seorang ulamak pun yang menyunatkan supaya dinyaringkan bacaan tersebut, samada dia adalah seorang imam ataupun makmum.

3- Terlalu lama untuk bertakbir “Takbiratul Ihram” kerana sibuk dengan bacaan-bacaan yang tidak ada pun nas daripada sunnah Nabi s.a.w. supaya dibacanya seperti surah an-Nas, “Basmalah”, “Istiazah” dsbgnya.

4- Tidak memperbetulkan saf makmum sebelum bertakbir.


II Kesilapan Ketika Solat

1- Terlalu cepat dalam melakukan pergerakan sembahyang, menyebabkan makmum tidak dapat mengikut imam dengan baik.

2- Menyaringkan bacaan pada tempat yang tidak disunatkan nyaring. Perkara ini sering berlaku, melainkan kepada orang yang dipelihara oleh Allah.

3- Membaca ayat atau surah terlalu panjang pada keadaan yang tidak mengizinkan, seperti ketika ada kecemasan dsbgnya., atau membaca ayat terlalu pendek. Surah yang pendek adalah lebih baik daripada satu ayat yang terlalu pendek.


III Kesilapan Selepas Solat.

1- Menyaringkan bacaan doa “Allahumma inni as’aluka ridhoka…” ketika memberi salam.  Ini perbuatan bida’ah.

2- Menganggap bahawa masih wujud ikutan antara makmum dan imam selepas salam.

3- Menjadikan bacaan yang tidak wirid daripada sunnah Nabi s.a.w. sebagai wirid dan menyaringkannya, sedangkan wirid yang sunnah diabaikannya. Seperti membaca bersama “Ilahi lastuli firdausi ahla…”, “Yaa amanna khaa ifiin….”, imam menyebut al-Fatihah, dsbgnya.

4- Menyaringkan wirid pada keadaan yang tidak digalakkan menyaringkannya, apatah lagi jika masih ada lagi makmum masbuq yang sedang bersembahyang atau yang bersembahyang sunat.

5- Menentukan aturan doa yang sama sahaja untuk setiap kali lepas sembahyang, sedangkan banyak lagi doa yang warid daripada Rasulullah s.a.w. diabaikannya.

6- Menganggap sebagai sunnah Nabi apa yang diamalkan oleh masyarakat sekarang dengan bahawa wirid sembahyang mestilah berakhir dengan seorang imam membacakan doa dan diaminkan oleh para makmum.

 

Posted by: Ruslan Mamat | Januari 12, 2008

KESILAPAN2 KETIKA MENGERJAKAN SOLAT (Bhg 6)

19. TIDAK MEMENTINGKAN SAF PERTAMA

Ada di kalangan jema’ah tidak suka sembahyang di baris atau saf pertama. Malah ada di kalangan mereka suka berjema’ah di saf paling belakang. Ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu , ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “Kalaulah orang-orang tahu keutamaan yang ada dalam azan (maksudnya memenuhi seruan azan dengan berjema’ah di masjid) dan berada di saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya, kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengadakan undian.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim).

Para fuqaha telah bersepakat mengatakan bahawa sunat bagi para jemaah untuk memenuhi saf yang pertama terlebih dahulu sehingga tidak ada ruang yang kosong atau renggang. Kemudian baharulah diikuti dengan saf yang kedua dan seterusnya.

Ini adalah berdasarkan hadis-hadis yang menerangkan mengenainya, antaranya sabda Rasulullah SAW: “Sempurnakanlah oleh kamu saf yang depan (saf yang pertama), kemudian saf-saf berikutnya, maka saf yang kurang itu (disebabkan sedikit makmum) hendaklah (saf yang kurang itu berada) di saf bahagian belakang”. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa’i)

Oleh yang demikian, tidak digalakkan bagi para jemaah untuk mendirikan saf yang kedua atau berikutnya melainkan selepas sempurnanya saf yang pertama atau berikutnya. Dalam erti kata lain, jangan dibiarkan saf yang di hadapan makmum itu kosong atau renggang begitu sahaja, bahkan disunatkan ke atas mereka mengisinya dan merapatkannya. Para imam jema’ah hendaklah memerhatikan hal ini sebelum memulakan sembahyang!

Disunatkan juga ke atas makmum yang berada di hadapan memberikan ruang kepada makmum yang di belakang yang hendak masuk ke saf hadapan selagi ada ruang baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Luruskanlah oleh kamu saf-saf dan sejajarkanlah di antara bahu-bahu kamu, tutupi celah-celah dan berlaku lembutlah ketika memegang tangan saudaramu (waktu merapatkan saf), dan janganlah kamu biarkan celah-celah (yang kosong) itu untuk syaitan. Barangsiapa menghubungkan saf, maka Allah menghubungkannya (dengan rahmatNya) dan barangsiapa memutuskan saf, maka Allah memutuskannya (daripada rahmat dan pertolonganNya)”. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud)

Memenuhi ruang-ruang saf bukanlah suatu kerja yang susah. Ia suatu kerja yang amat senang dilakukan. Namun begitu, sikap setengah orang amat payah untuk menggerakkan kakinya satu atau dua langkah untuk memenuhi ruang-ruang saf yang masih renggang atau kosong. Dia lebih rela membiarkannya begitu sahaja dalam keadaan renggang atau kosong, ataupun dia lebih rela menyuruh orang lain memenuhinya. Walhal mengisi atau memenuhi ruang-ruang saf yang kosong atau renggang itu mempunyai kelebihan yang besar. Jika dia tahu nescaya dia tidak akan melepaskannya kepada orang lain.

Rasulullah SAW memperingatkan orang yang suka membelakangkan diri (berada di saf paling belakang): “Selama suatu kaum membelakangkan diri, Allah akan membelakangkan mereka.” (Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Huzaimah)

20. TIDAK MELURUS ATAU MERAPATKAN SAF KETIKA BERJEMAAH.

Meluruskan dan merapatkan saf amat dititik-beratkan oleh Rasulullah SAW. Imam jemaah bukan sekadar memberitahu makmum supaya meluruskan dan merapatkan semata-mata, malah Rasulullah SAW melihat sendiri merapat dan meluruskan saf jemaah.

Sebahagian sahabat berkata, Adalah Nabi SAW apabila telah berdiri di tempatnya untuk sembahyang, tidaklah terus beliau bertakbir, sebelum beliau melihat ke kanan dan ke kiri menyuruh makmum merapatkan bahu mereka seraya bersabda: janganlah kamu maju mundur (tidak lurus), yang menyebabkan maju mundurnya jiwa-jiwa kamu (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad)

Dari An Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Dahulu Rasullullah SAW meluruskan saf kami sampai seperti meluruskan anak panah hingga beliau memandang kami telah faham apa yang beliau perintahkan kepada kami (sampai saf kami telah rapi), kemudian suatu hari beliau keluar (untuk sembahyang) kemudian beliau berdiri, hingga ketika beliau akan bertakbir, beliau melihat seseorang yang membusungkan dadanya, maka beliau bersabda: “Wahai para hamba Allah, sungguh kalian benar-benar meluruskan saf atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian“. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim)

Rasulullah SAW bersabda,Apakah kalian tidak berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Rabb mereka?” Maka kami berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana berbarisnya malaikat di sisi Rabb mereka?” Beliau menjawab: “Mereka menyempurnakan barisan-barisan [saf-saf], yang pertama kemudian [saf] yang berikutnya, dan mereka merapatkan barisan (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Nasa’i dan Ibnu Khuzaimah).

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menutup kekosongan (saf), Allah akan mengangkat darjatnya dengan hal tersebut dan akan dibangunkan sebuah istana di syurga untuknya (Hadis riwayat Imam Abu Dawud/Shahih At-Targhieb Wat Tarhieb No. 502)

Tahap merapatkan saf ialah dengan merapatkan antara bahu ke bahu makmum yang bersebelahan dengan kita dan juga merapatkan anak kaki para makmum. Hal ini, ramai makmum tidak memberi perhatian yang sewajarnya.

Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Dan salah satu dari kami merapatkan bahunya pada bahu temannya dan kakinya pada kaki temannya. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

Al-Imam Al-Suyuthi Rahimahullahu Ta‘ala menjelaskan di dalam kitabnya Basth Al-Kaf fi Itmam Al-Shaf, keengganan seseorang untuk mengelokkan saf sembahyang boleh mengurangkan satu darjat daripada ganjaran pahalanya sebanyak dua puluh tujuh, kerana mengelokkan saf itu mengandungi nilai satu darjat.

Di samping itu, keengganannya mengelokkan saf meluputkan lagi sembilan perkara kebajikan lain yang mewakili dua puluh tujuh perkara kebajikan yang disebutkan di atas, di mana tiap-tiap satunya mengandungi nilai satu darjat.

Kesempurnaan ibadat sembahyang sebagaimana yang ditentukan oleh syara‘ merupakan suatu tuntutan, termasuk tatacara kesempurnaannya itu, jika sembahyang yang dilakukan secara berjemaah ialah dengan memenuhkan dan meluruskan saf sembahyang. Memenuhkan dan meluruskan saf tidaklah susah. Hanya sekadar mengorak beberapa langkah ke hadapan, ke kiri atau ke kanan.

Yang menjadikannya susah ialah sikap atau tabiat yang tidak mahu berubah untuk mendisiplinkan diri dalam mengelokkan saf atau kerana kurang ilmu mengenai kelebihan mengelokkan saf sehingga ia dipermudah-mudahkan dan dianggap remeh!

Perintah memenuhkan dan meluruskan saf janganlah dipandang remeh. Mana mungkin begitu, kerana ancaman Allah jelas bagi orang yang tidak menyempurnakan saf dengan menjadikan rupanya dengan bentuk keledai atau hati menjadi tidak bersefahaman, selain itu hilangnya banyak kelebihan atau fadilat. Ini bererti rugi! Maka kerugian inilah mesti dielakkan.

Oleh kerana memenuhkan dan meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan sembahyang, maka tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh berubah untuk mengelokkan saf. Jangan biarkan diri kita hanyut dengan memandang mudah terhadap kepentingan saf yang elok dan sempurna itu.

21. MEREMEHKAN SEMBAHYANG FARDHU BERJEMAAH DI MASJID

Ada sebuah hadis yang mengatakan bahawa sesiapa yang tinggal berdekatan dengan masjid atau surau, yang apabila dikumandangkan azan untuk sembahyang berjemaah, tetapi dia lebih suka sembahyang sendirian di rumah, maka hukum sembahyangnya itu dianggap tidak sah. Sebahagian ulama’ mentafsirkan “tidak sah” ini sebagai “tidak sempurna”.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, sabda Rasulullah SAW, “Tidak sah sembahyang bagi tetangga masjid kecuali di masjid.” (Hadis riwayat Imam Daruquthni dan Hakim)

Dari Ibnu Abas Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mendengar azan, sedang tidak ada uzur yang menghalanginya mengikuti sembahyang berjema’ah, maka tidak sah sembahyang yang dilakukan sendirian.” Mereka (para sahabat) bertanya: “Apa itu uzur?” Rasulullah SAW menjawab: “Rasa takut (tidak aman) atau sakit.” (Hadis riwayat Imam Abu Dawud)

Perhatikan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini: Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu : “Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah Ta’ala dalam keadaan muslim, maka peliharalah sembahyang-sembahyang ini begitu terdengar azan. Sesungguhnya Allah mensyari’atkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah dan petunjuk. Jika kalian mengerjakannya di rumah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang yang tertinggal (yakni kaum munafik), sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jika kalian meninggalkannya bererti kalian telah tersesat. Tidaklah seseorang itu bersuci dengan sebaik-baiknya (yakni berwudhuk), lalu berangkat ke masjid (untuk sembahyang berjema’ah), melainkan Allah Ta’ala mencatatkan baginya pada setiap langkahnya satu kebaikan, diangkat darjatnya, dan dihapuskan darinya satu dosa. Dan sungguh kita telah melihatnya. Tidak ada tertinggal kecuali orang munafik yang jelas akan kemunafikannya. Sungguh salah seorang di antara kami ada yang dipapah oleh dua orang (semata-mata mahu sembahyang berjema’ah di masjid) lalu didirikan dalam saf jema’ah.”

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sembahyang yang paling berat bagi orang munafik adalah sembahyang Isya’ dan sembahyang subuh. Seandainya mereka itu mengetahui pahala kedua sembahyang tersebut, pasti mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Aku pernah berniat memerintahkan sembahyang agar didirikan kemudian akan kuperintahkan salah seorang untuk mengimami sembahyang, lalu aku bersama beberapa orang sambil membawa beberapa ikat kayu bakar mendatangi orang-orang yang tidak hadir dalam sembahyang berjama’ah, dan aku akan bakar rumah-rumah mereka itu”. (Hadis riwayat Muttafaqun ‘alaih)

Malah orang buta juga tidak dikecualikan daripada mengerjakan sembahyang berjema’ah. Dalam shahih Muslim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah SAW, beliau pernah didatangi oleh seorang yang buta dan bertanya: “Ya Rasulullah, aku tidak ada orang yang boleh memimpin aku pergi ke masjid. Apakah ada ‘pengecualian’ untuk aku sembahyang di rumah sahaja? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apakah engkau mendengar azan?” Dia menjawab: “Ya.” Rasulullah SAW bersabda, “Kamu hendaklah memenuhi panggilan azan.”

Bayangkan orang buta yang mendengar azan berkumandang juga tidak dikecualikan daripada sembahyang berjema’ah di masjid, apalagi orang sihat yang tidak ada sebarang kecacatannya. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, ketahuilah bahawa sesungguhnya sembahyang berjema’ah di masjid amat dituntut dan Rasulullah SAW menitik-beratkan sembahyang berjema’ah di masjid. Sebahagian ulama mentafsirkan bahawa tahap perintah Rasulullah SAW untuk mengerjakan sembahyang berjema’ah di masjid seolah-olah mencapai tahap “wajib” bagi kaum lelaki muslimin kecuali mereka yang uzur.

22. TIDAK MENGGERAKKAN BIBIR/MULUT KETIKA SEMBAHYANG

Ada orang yang tidak menggerakkan bibir atau mulut ketika sembahyang. Baik sembahyang fardhu ataupun sembahyang sunat. Mereka baca dalam hati. Perbuatan ini membatalkan sembahyangnya.

Para imam dari keempat-empat mazhab berpendapat bahawa menggerakkan bibir atau mulut dengan bacaan itu hukumnya wajib.

Ini berdasarkan kepada tunjuk ajar Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Sakhbarah Radhiyallahu ‘anhu, “Aku bertanya kepada Khabbab bin Arat, apakah Rasulullah SAW membaca (Al Qur’an dan surah lain) pada sembahyang zhuhur dan asar? Dia menjawab: “Ya”. Aku bertanya lagi, “Bagaimana kamu tahu?” Dia menjawab: “Dari gerakan janggutnya.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Baihaqi)

Seandainya membaca ayat berulang kali namun hanya di dalam hati sudah dianggap cukup di dalam sembahyang – dan itu tidak akan pernah terjadi – Rasulullah SAW tidak akan menjawab pertanyaan orang yang minta diajari sembahyang dengan “Kemudian bacalah olehmu ayat Al-Qur`an yang kamu anggap mudah” (Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud), kerana yang dimaksudkan dengan membaca itu bukan hanya terlintas di dalam hati, akan tetapi yang dimaksudkan dengan membaca – baik dalam pengertian bahasa maupun syariat – adalah menggerakkan lidah seperti yang telah maklum adanya.

Di antara dalil yang memperkuat pernyataan ini adalah firman Allah ta`ala: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur`an kerana hendak cepat-cepat (menguasainya) (Surah Al-Qiyamah ayat16)

Seberapa keras bacaan di dalam sembahyang diucapkan?

Al-Nawawi berkata: Adapun selain imam, maka disunahkan baginya untuk tidak mengeraskan suara ketika membaca lafaz takbir, baik dia menjadi makmum atau ketika sembahyang sendiri (munfarid). Tidak mengeraskan suara ini jika dia tidak menjumpai rintangan, seperti suara yang sangat kelam kabut.

Batas minima suara yang perlahan adalah boleh didengar oleh dirinya sendiri jika pendengarannya normal. Ini berlaku secara umum baik ketika membaca ayat-ayat Al-Qur`an, takbir, membaca tasbih ketika rukuk, tahiyyat, salam dan bacaan-bacaan lain di dalam sembahyang, baik yang hukumnya wajib mahupun sunnah. Apa yang dia baca tidak dianggap cukup selama masih belum terdengar oleh dirinya sendiri, dengan syarat pendengarannya normal dan tidak diganggu dengan hal-hal lainnya seperti dijelaskan di atas.

Jika tidak demikian, maka dia harus mengeraskan suara sampai dia boleh mendengar suaranya sendiri, setelah itu barulah bacaan yang dia kerjakan dianggap mencukupi. Demikianlah nas yang dikemukakan oleh Syafi`i dan disepakati oleh pengikutnya.

Sebahagian ulama’ besar lain berkata: Disunnahkan agar tidak mengeraskan suara yang sudah dapat dia dengarkan sendiri. As-Syafi`i berkata di dalam Al-Umm: Hendaklah suaranya boleh didengar sendiri dan orang yang berada di sampingnya. Tidak patut dia mengeraskan suara lebih dari ukuran itu (Rujuk kitab Al-Majmuu` III/295)

Walau bagaimanapun, jangan pula sampai mengganggu jema’ah lain dengan bacaannya itu sehingga boleh menyebabkan hilangnya kekhusyukan jema’ah lain di sebelahnya.

Para ulama’ mazhab Syafi`i berpendapat bahwa orang yang bisu bukan sejak lahir – mengalami kecelakaan di masa perkembangannya – wajib menggerakkan mulutnya ketika membaca lafaz takbir, ayat-ayat Al-Qur`an, bacaan-bacaan lainnya, tahiyyat dan sebagainya, kerana dengan melaksanakan demikian, dia dianggap melafazkan dan menggerakkan mulut, sebab perbuatan yang tidak mampu dikerjakan akan dimaafkan. Akan tetapi selagi masih mampu dikerjakan maka hendaklah dilakukan (Fatwa al Ramli I/140 dan Hasyiyah Qulyubiy I/143)

Kebayakan ulama’ lebih memilih untuk mensyaratkan bacaan minima boleh didengar oleh dirinya sendiri. Sedangkan menurut ulama’ mazhab Maliki cukup menggerakkan mulut saja ketika membaca ayat-ayat Al-Qur`an, namun lebih baik jika sampai boleh didengar oleh dirinya sendiri sebagai upaya untuk menghindar dari perselisihan pendapat (Ad Diin al Khalish II/143). Tetapi jangan pula bacaannya itu sampai didengar dan mengganggu jemaah lain.

23. SEMBAHYANG HANYA DENGAN MEMAKAI KAIN PELIKAT TANPA MEMAKAI BAJU.

Memang benar bahawa kaum lelaki auratnya ialah dari batas pusat hingga ke lutut. Dalam ertikata lain, ramai kaum lelaki kalau sembahyang di rumah bersendirian, lebih suka memakai kain pelikat sahaja tanpa memakai baju. Dari hukum feqah, ia memang sah. Rasulullah SAW menegur orang yang sembahyang yang tidak menutupi bahunya, sebagaimana hadis ini.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, katanya: Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. “Bolehkah kami sembahyang memakai sehelai kain sahaja?” Rasulullah SAW menjawab: “Adakah kamu mempunyai dua helai kain?” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Dalam sebuah riwayat lain dari Imam Muslim, juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kamu sembahyang dengan hanya memakai sehelai kain sahaja, kalau kain itu tidak cukup untuk menutupi kedua bahumu.”

Sebaik-baiknya ketika kita mengerjakan sembahyang, jangan hanya memakai kain pelikat sahaja tanpa mengenakan baju.

24. YANG LEBIH BERHAK MENJADI IMAM

Ramai yang salah faham dalam menentukan siapa yang layak menjadi imam. Di sesetengah masjid atau surau, mereka lebih suka memberi laluan kepada golongan tua menjadi imam. Padahal orang tua berkenaan belum tentu bacaan Al-Qur’annya bagus. Juga belum tentu tatacara sembahyangnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Padahal di belakangnya, ada orang muda yang bacaan Al-Qur’annya lebih bagus, lebih warak orangnya dan lebih berilmu. Akan tetapi kerana dia lebih muda atau miskin atau dipandang rendah oleh jema’ah lainnya, maka dia diketepikan.

Malah ada juga imam yang bagus bacaan Al-Qur’annya tetapi dia tidak menyempurnakan thuma’ninah sehingga tanpa dia sedari telah menyebabkan rosak seluruh sembahyang yang dia imami tadi. Kalau kita perhatikan, ramai imam dari golongan ini. Bacaan Al-Qur’annya bagus tetapi ilmu tentang tatacara sembahyang Rasulullah SAW, dia tidak tahu. Tanpa dia sedari, dia membawa petaka kepada seluruh jemaah dan dirinya sendiri.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Biarkanlah imam memimpin kalian sembahyang. Jika mereka (yakni imam) berlaku benar, maka pahalanya bagi mereka dan bagi kalian (para makmum). Jika mereka salah, maka pahala tetap bagi kalian dan dosa bagi mereka.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

Dari Abu Said RA, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “Jika ada tiga orang, maka hendaklah salah seorang jadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam di antaranya adalah yang paling bagus bacaannya”. (Hadis riwayat Imam Muslim dan Nasa’i)

Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Marstad bin Abi Marstad Al-Ghanawi RA, dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, “Jika kalian suka sembahyang kalian diterima di sisi Allah , maka hendaklah orang yang terbaik dari kalian yang menjadi imamnya sebab imam adalah utusan antara kalian dengan Allah.”

Manakala Imam Ahmad pula menjelaskan dalam kitabnya Ash-Shalat: “Merupakan kewajipan kaum muslimin sekarang ini ialah mengutamakan orang-orang yang terbaik, ahli agama dan paling utama di antara mereka, yakni para ahli ilmu yang bertakwa kepada Allah Ta’ala dan sentiasa menjaga hukum-hukum Allah”

Imam Ahmad mengingatkan para imam: Suruhlah setiap yang menjadi imam, agar ia berhati-hati sekali dengan sembahyangnya agar ia mengerjakan sembahyangnya itu dengan baik dan sempurna, agar para makmumnya menjadi baik pula sembahyangnya.

Pernah suatu hari beliau sembahyang, tidak sempat beliau membaca 3 kali tasbih (Subhanarobbiyal Azhim) ketika rukuknya dan tidak juga sempat membaca 3 kali tasbih (Subhanarobbiyal A’la) ketika sujudnya, kerana imamnya terlalu cepat, sehingga tidak sempat untuk thuma’ninah. Oleh kerana imamnya bergerak terlalu cepat, maka beliau selaku makmum juga terpaksa ikut bergerak dengan cepat.

Maka peringatkan atau tegurlah imam yang demikian itu. Katakan kepadanya, bahawa bila seorang imam mengerjakan sembahyang dengan baik, maka dia akan mendapat ganjaran sembahyangnya itu, juga ganjaran sembahyang para makmumnya.

Sebaliknya, jika sembahyang imamnya tidak sempurna, maka dia akan mendapat dosa kerana ketidak sempurnaan sembahyangnya itu dan juga seluruh dosa-dosa para makmumnya yang ikut tidak sempurna sembahyangnya gara-gara perilaku dia sebagai imam yang tidak menitik beratkan thuma’ninah. Padahal, makmum tetap mendapat ganjaran pahala sebagaimana sepatutnya.

Kata Imam Ahmad lagi, adalah sangat penting bahawa imam itu orang yang bagus bacaannya, orang yang baik tatacara sembahyangnya. Tenang setiap kali berpindah rukun, dan waraq orangnya.

Imam sebelum memulakan takbiratul Ihram, hendaklah – bukan sekadar melihat ke kanan dan ke kiri dan bukan sekadar menyebut “betulkan saf dan rapatkan saf”. Akan tetapi sebagai imam, ia hendaklah benar-benar melihat ke kanan dan ke kiri dan benar-benar merapikan saf sebelum takbiratul ihram.

Diriwayatkan dari Umar: “Bahawa ia pernah berdiri di tempat imam, ia tidak akan memulakan sembahyang, sebelum ia mewakilkan seseorang untuk meluruskan saf. Bila orang itu melaporkan kepadanya bahawa saf sudah lurus, barulah beliau memulakan sembahyang.” (Sila rujuk: At Thabari juz 5 halaman 12).

Juga tersebut dalam sebuah hadis lain, dari Umar Ibn Abdul Aziz: “Bahawa Bilal meluruskan saf-saf, beliau memukul tumit-tumit mereka (para makmum) dengan tongkat, sehingga saf benar-benar lurus.”

Bukannya seperti kebanyakan imam hanya sekadar menyebut sahaja – “Rapatkan dan luruskan saf (sambil memandang ke kanan dan ke kiri)”. Hanya sekadar sebutan tetapi tidak merealisasikan apa yang disebutkannya itu.

Satu perkara lagi yang sering menjadi persoalan ialah salah pengertian imam terhadap maksud hadis “Para imam hendaklah meringankan sembahyang kerana dikhuatiri ada orang tua yang lemah atau ada makmum yang kebetulan ada keperluan lain.”

Mari kita perhatikan hadis shahih berikut yang dikeluarkan oleh Imam Muslim: Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al Anshari RA: Seorang lelaki dating kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Sungguh, saya akan mengakhirkan solat subuh kerana si Fulan suka memperpanjangkan bacaannya ketika menjadi imam.” Saya belum pernah melihat Rasulullah SAW marah sehebat itu dalam memberikan nasihat. Beliau bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya, di antara kamu ada yang menyebabkan orang enggan mengerjakan sola berjemaah. Maka barang siapa di antara kamu yang menjadi imam, hendaklah memendekkan bacaannya (surah sesudah fatihah) kerana makmum di belakangnya ada yang tua, lemah dan mempunyai hajat.”

Maksud hadis ini bukanlah dengan mempercepatkan semua bacaan dalam sembahyang tanpa menitik-beratkan “thuma’ninah” (sebagaimana kebanyakan imam lakukan sekarang). Maksud daripada hadis ini ialah memendekkan bacaan surah sesudah bacaan surah Fatihah. Rasulullah SAW suka membaca 100 ayat di setiap sembahyang subuh.

Posted by: Ruslan Mamat | Januari 12, 2008

KESILAPAN2 KETIKA MENGERJAKAN SOLAT (Bhg 5)

10.  HIDUNG DAN DAHI TIDAK MENYENTUH TEMPAT SUJUD

Ini satu hal juga.  Sewaktu sujud, kepala macam nak menungging!  Ubun kepala yang mencecah sejadah. Dahi dan hidung entah ke mana!  Ada juga orang yang dahinya berlapik kopiah, serban tebal atau songkok.  Dahi dan hidungnya tetap tidak kena tempat sujud. 

Waktu sujud, yang kena tempat sujud hanya kopiah, serban tebal atau songkoknya.  Dahinya terselindung di sebalik kopiah, serban tebal atau songkok.  Ini boleh mengakibatkan sembahyangnya jadi tidak sah.

 Rasulullah SAW bersabda: Kami diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota; kening (dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya sampai ke hidungnya), dua tangan, dua lutut dan dua telapak kaki.(Hadis Muttafaqun Alaih).

 

Pastikan dahi dan hidung benar-benar menempel di tempat sujud.  Jangan dahi sahaja. Sabda Rasulullah SAW: “Tidak sah sembahyangnya orang yang tidak menyentuhkan hidungnya ke tanah (tempat sujud), sebagaimana ia menyentuhkan dahinya”. (Hadis riwayat Imam Daraquthni dan Hakim)

Dari Abu Humaid As-Sa’diy Radhiyallahu ‘anhu , Bahwasanya Rasulullah SAW bila sujud maka menekankan hidung dan dahinya di tanah (tempat sujud) serta menjauhkan kedua tangannya dari dua sisi perutnya (rusuk), telapak tangannya diletak setentang dua bahu.”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Termidzi)

11.  SIKU RAPAT KE LANTAI KETIKA SUJUD

Ada juga orang yang sembahyang, merapatkan siku ke lantai.  Sepatutnya waktu sujud, tapak tangan hendaklah menekan ke lantai bersetentangan dengan bahu atau boleh juga bersetentangan dengan kedua anak telinga dan sikunya hendaklah diangkat. 

 Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW bersabda:“…………… dan jangan kamu menghamparkan kedua lenganmu (tangan) seperti anjing menghamparkan kakinya (sebagaimana anjing menghamparkan kaki depannya). ”  (Hadis diriwayatkan oleh jama’ah kecuali An-Nasa’i)

 “Rasulullah SAW mengangkat kedua lengannya dari lantai (tempat sujud) dan merenggangkannya dari badan sehingga warna putih ketiak baginda jelas kelihatan dari belakang”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim).

 Keadaan kaki juga hendaklah diperhatikan.  Ramai meremehkan kedudukan kaki ketika sujud. Adakalanya ditegakkan dan yang ada ala kadar sahaja.

 Berkata Aisyah Radhiyallahu ‘anha: “Aku kehilangan Rasulullah SAW padahal beliau tadi tidur bersamaku, kemudian aku dapati beliau tengah sujud dengan merapatkan kedua tumit (kaki)nya (dan) menghadapkan hujung-hujung jari kakinya ke kiblat.”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Huzaimah) 

12.  TIDAK AMBIL KESEMPATAN BERDO’A KETIKA SUJUD

Alangkah ruginya orang yang memendekkan sujudnya.  Ini kerana ketika sujud, kita digalakkan berdo’a.  Kesempatan berdo’a ketika sujud, adalah ruang berdo’a yang afdhal dan segera dimakbulkan Allah Subhanahuwa Ta’ala.

 Ini berdasarkan hadis berikut: “Adapun ketika rukuk maka agungkanlah Rabb-mu, sedangkan ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdo’a, nescaya segera dikabulkan untuk kalian” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu , bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah do’a (ketika itu)”.   Maka dengan itu hendaklah kita memperlamakan sujud sambil berdoa kepada Allah Ta’ala. 

 Rasulullah SAW bersabda, “Seorang hamba tidak akan pernah lebih dekat kepada Allah Ta’ala,  kecuali ketika ia tengah bersujud.” (Hadis riwayat Imam Muslim).

Dari Saad bin Jubair pernah berkata, “Tiada sesuatu pun di dunia ini yang kumintai pertolongan kecuali melalui sujud dalam sembahyang.”

Sedang ‘Uqbah bin Muslim berkata, ‘Tiada sesuatu pada manusia yang lebih disukai Allah selain memperlama perjumpaan dengan-Nya. Dan tiada saat dalam kehidupan manusia yang teramat dekat dengan-Nya, kecuali ketika ia tersungkur bersujud kepada-Nya.”

Berdo’a ketika sujud, merupakan salah satu tempat untuk berdo’a yang paling afdhal. “Nescaya segera dikabulkan untuk kalian”.  Alangkah ruginya orang yang tidak berdo’a ketika sujud.  Setiap kali sujud, itulah ruang terbuka luas untuk kita berdo’a.  Jangan hanya berdo’a ketika sujud kedua di rakaat terakhir sahaja sebagaimana yang banyak dilakukan orang! 

 13.  DUDUK SYAITAN KETIKA DUDUK ANTARA DUA SUJUD

Ada juga kita lihat orang duduk di atas dua tapak kakinya secara menegakkan tapak kaki.  Bukan duduk di atas tapak kaki kiri dan tapak kaki kanan ditegakkan.

Duduk ini dilakukan antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua, pada raka’at pertama sampai raka’at terakhir. Cara duduk antara dua sujud, duduk iftirasy (duduk dengan meletakkan punggung pada kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan).

 Hal ini berdasar hadis: Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata: “Dan Nabi SAW ketika duduk antara dua sujud, beliau duduk di atas kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, beliau melarang dari duduknya syaithan.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad)

(Duduknya syaithan adalah dua telapak kaki ditegakkan kemudian duduk dilantai antara dua kaki tersebut dengan dua tangan menekan dilantai).

Dari Rifa’ah bin Rafi’ Radhiyallahu ‘anhu, bersabda Rasulullah SAW: “Apabila engkau sujud maka tekankanlah dalam sujudmu lalu kalau bangun (duduk antara 2 sujud) duduklah di atas pahamu yang kiri.”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud)

 Waktu duduk antara dua sujud ini, telapak kaki kanan ditegakkan dan jarinya diarahkan ke kiblat: Rasulullah SAW menegakkan kaki kanannya  (Hadis riwayat Bukhari) Menghadapkan jari-jemari kakinya ke kiblat  (Hadis riwayat Imam An-Nasa’i)

 14.  CARA BANGUN MENUJU KE RAKA’AT KEDUA/RAKA’AT KEEMPAT

Memanglah boleh (tidak salah) kita terus bangun berdiri setelah sujud kedua di raka’at pertama.  Tetapi sebaik-baiknya hendaklah kita mencontohi adab Rasulullah SAW ketika bangun sesudah sujud kedua di raka’at pertama (juga diraka’at ketiga sembahyang zohor, asar dan isyak).

Dari Malik bin Huwairits Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW sembahyang, “maka bila pada raka’at yang ganjil tidaklah beliau terus bangkit, beliau duduk terlebih dulu dengan lurus (sebelum bangkit ke raka’at seterusnya).” (Hadis  riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan Termidzi).

 Kemudian Rasulullah SAW bertompang (dengan tangannya) pada lantai ketika bangkit ke raka’at kedua.   (Hadis riwayat Imam Bukhari)

 15.  BERDO’A SESUDAH BACAAN TAHIYYAT AKHIR

Ramai di kalangan kita, apabila selesai membaca tahiyyat akhir, terus beri salam.  Memang tidak salah. Tetapi dari tunjuk ajar Rasulullah SAW, baginda mengajarkan para sahabat supaya berdo’a terlebih dahulu sebelum memberi salam.  Macam-macam do’a yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesudah tahiyyat akhir. 

Antaranya yang paling popular ialah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu: berkata Rasulullah SAW: “Apabila kamu telah selesai tahiyyat akhir maka hendaklah berdo’a berlindung kepada Allah dari empat  perkara:

 

 Ertinya: “Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian serta fitnahnya Al-Masiihid Dajjaal.”  (Hadis diriwayatkan oleh  Imam Bukhari dan Muslim)

Atau boleh juga berdo’a dengan do’a lainnya

…kemudian (supaya) dia memilih do’a yang dia senangi…

(Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad)

 16.  MENYAPU MUKA SESUDAH SALAM

Ada orang kata, sesudah salam, disunatkan menyapu muka.  Saya tercari-cari hadis yang menyatakan sunatnya menyapu muka.  Malah yang saya temui adalah seperti berikut:

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Anas Radhiyallahu ‘anhu katanya: ”Rasulullah SAW apabila selesai sembahyangnya , baginda menyapu dahinya dengan telapak tangan kanannya” …….Hadis ini sangat dha’if. Demikian kata Al-Albani . Ia diriwayatkan juga oleh Ibnu Sam’un dari Salam Al-madini dari Zaid Al’Ammi dari Anas . Yang dituduh ialah Salam Al-Madaini iaitu Ath-Thawil seorang pembohong dan Zaid Al’-Ammi adalah seorang yang dha’if .  (Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu’ (Jld 1) – Drs Abdul Ghani Azmi – m.s. 309)

 Abu Nu’aim meriwayatkan dari Anas bin Malik RA katanya: “Adalah Rasulullah SAW apabila selesai sembahyangnya beliau menyapu dahinya dengan telapak tangan kanannya kemudian melakukannya atas mukanya sampai ke janggutnya …” Hadis ini adalah Maudhu’.

 Demikian kata Al-Albani : Yang dituduh membuatnya ialah Daud bin Al-Muhabbar , iaitu pengarang kitab Al-‘Aqlu seorang pembohong. Dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Hadis Jabir dari riwayat Al-Fadhl bin ‘Isa Ar-Raqasyi. Al-Fadhl ini adalah mungkar Hadisnya seperti yang dikatakan oleh Al-hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani  (Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu’ (Jld 1) – Drs Abdul Ghani Azmi – m.s. 310)

 Ramai ulama besar dan pengkaji hadis memutuskan bahawa pendapat yang paling tepat dan selamat ialah beramal dengan hadis shahih dan tidak beramal dgn hadis dha’if. Apalagi hadis yang bertaraf maudhu’. Di antara mereka ialah Yusuf al qardawi, Muhamamd Nasiruddin al albani, Muhammad ajjaj al khatib, Ahmad Syakir, Syuaib al Arnaouth, Abdul Qadir  al arnaouth dan lain-lain.

Hadis-hadis shahih sudah banyak dan mencukupi untuk kita jadikan sebagai dalil dan hujjah dalam amalan ibadah dan amalan seharian.

 Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, “Rasulullah SAW biasa membuka sembahyang dengan takbir dan mengakhirinya dengan mengucapkan salam.”  (Hadis riwayat Imam Muslim).

“Kunci sembahyang adalah bersuci, pembukanya takbir dan penutupnya adalah mengucapkan salam.”  (Hadis riwayat Imam Hakim dan Adz-Dzahabi)

 Manakala dari riwayat lain, dari Jabir ibni Samirah RA, “Mengapa aku melihat kamu mengangkat tangan seperti ekor kuda (ketika mengakhiri sembahyang dengan mengucapkan salam)? Cukuplah dengan meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu ucapkanlah salam kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan kirinya.” (Hadis riwayat Imam Muslim).

 Dari hadis-hadis ini, langsung tidak ada gambaran bahawa Rasulullah SAW menyapu muka sesudah salam.  Kalau ada, tentulah diterangkan dalam kedua-dua hadis shahih ini.  Begitu juga dalam kitab hadis shahih Bukhari.  Lebih aneh lagi, ada orang mengucup tangan kanannya sehingga mengeluarkan bunyi ketika menyapu muka sesudah salam.  Na’uzubillah…….


17.  BERALIH RUKUN SERENTAK DENGAN IMAM

Hal ini cukup lumrah.  Imam takbir…..bergerak ke rukun rukuk.  Makmum juga ikut takbir dan bergerak ke rukun rukuk.  Kalau imamnya bergerak lambat, kadangkala kita perhatikan makmum dulu yang rukuk sebelum imam.   Begitu juga ketika peralihan dari rukun I’tidal ke rukun sujud.  Imam yang bergerak agak lambat, belum pun dahinya mencecah tempat sujud, makmum dulu yang sujud. 

 Dari Al Barra’ Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: “Setelah Rasulullah SAW mengucapkan  , kami tetap tegak berdiri hingga kami melihat Rasulullah SAW meletakkan benar-benar dahi baginda di tempat sujud, barulah kami bergerak sujud.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

 Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu pernah melihat orang yang mendahului imam, beliau berkata: “Engkau tidaklah sembahyang sendirian dan tidak pula mengikuti imam.”  Orang yang tidak sembahyang sendirian dan tidak pula sembahyang mengikuti imam tentu, tidak ada sembahyang baginya. Malah dari riwayat Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu, beliau memukul orang yang sembahyangnya mendahului imam dan menyuruhnya mengulangi sembahyang. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Dari hadis-hadis di atas, dapatlah disimpulkan bahawa para sahabat tetap tidak akan bergerak menuju ke rukun selanjutnya, jika Rasulullah SAW belum benar-benar beralih rukun.  Para sahabat akan tetap berdiri selagi Rasulullah SAW belum benar-benar rukuk.  Para sahabat akan tetap rukuk selagi Rasulullah SAW belum tegak berdiri untuk i’tidal.

 Para sahabat tidak akan bergerak sujud, selagi Rasulullah SAW belum mencecahkan dahi beliau ke tempat sujud.  Begitulah selanjutnya.  Dan bukannya ikut bertakbir setelah mendengarkan imam bertakbir!

18.  MELINTAS DI HADAPAN ORANG YANG SEDANG SEMBAHYANG

Ramai di kalangan kita berasa tidak bersalah apabila melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang.  Ini termasuk kesalahan yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang. 

Padahal Rasulullah SAW menegaskan: “Kalaulah orang yang lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang tahu apa dosanya, pasti dia akan memilih (untuk tetap diam) selama 40…….daripada harus melintas di hadapannya. 

Abu Nadhar berkata: Aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahu.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim)

 Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bila salah seorang di antara kalian sedang sembahyang, janganlah ia membiarkan seorang pun lalu di depannya, dan hendaklah ia mencegahnya semampunya. Bila ia tidak peduli, perangilah kerana sesungguhnya ia adalah syaithan”.  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim)

 Janganlah kita sesekali melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang.  Sebaik-baiknya carilah jalan lain.  Dan sebaik-baiknya bagi mereka yang sembahyang, janganlah sembahyang di ruang yang terbuka luas.  Cari dan menghadaplah ke dinding atau di belakang tiang supaya tidak memberi ruang orang melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang. Atau setidak-tidaknya buatlah sutrah atau pembatas sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Jika salah seorang di antara kamu menancapkan di hadapannya sesuatu yang menyamai hujung pelana unta, maka sembahyanglah dan jangan hiraukan orang yang lalu lalang di balik pembatas tersebut.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Termidzi)

Posted by: Ruslan Mamat | Januari 12, 2008

KESILAPAN2 KETIKA MENGERJAKAN SOLAT (bHG 4)

4.  KEDUDUKAN TANGAN DI PERUT ATAU DI DADA?

Ada orang yang sembahyang meletakkan tangan mereka di sekitar perut.  Malah ada yang kata, sunnah meletakkan tangan di sisi kiri perut.  Ada juga yang meletakkan tangan di bawah atau bertepatan dengan pusat.  Ini bertentangan dengan tacara Rasulullah SAW.  Sunnah Rasulullah SAW ialah meletakkan posisi tangan di  dada.

 Mendakapkan tangan di dada adalah perbuatan yang benar menurut sunnah berdasarkan hadis:  “Beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya.”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ahmad dari Wail bin Hujur).

 

 

Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Rasulullah SAW bersabda: “Kami, para nabi diperintahkan untuk segera berbuka dan mengakhirkan sahur serta meletakkan tangan kanan pada tangan kiri ketika mengerjakan sembahyang.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Adh Dhiya’).

 Dalam sebuah riwayat lain pernah Rasulullah SAW melewati seorang yang sedang sembahyang, tetapi orang ini meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya, lalu beliau melepaskannya, kemudian orang itu meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Dari Wail bin Hujur Radhiyallahu ‘anhu“Lalu Rasulullah SAW bertakbir kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri atau lengan kirinya”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Khuzaimah).

 Kita dikehendaki meletakkan dakapan tangan di dada.  Ini berdasarkan hadis-hadis yang shahih sebagaimana di atas.  Meletakkan dakapan tangan di perut atau di pusat atau langsung melepaskan tangan, bukannya tidak ada hadis yang menyatakan demikian, tetapi hadis-hadis tersebut tidak kuat ataupun lemah.  Jumhur ulama’ merumuskan hadis-hadis lemah tidaklah boleh diguna pakai sekiranya terdapat hadis-hadis shahih untuk dijadikan rujukan.

 5.  TIDAK MENGALIHKAN PANDANGAN SELAIN TEMPAT SUJUD

Ketika sedang sembahyang, janganlah mata kita berkeliaran ke sana sini.  Ada setengah orang, matanya memandang orang lalu lalang.  Perbuatan ini tidaklah sampai membatalkan sembahyang tetapi bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.

Pada saat mengerjakan sembahyang, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ‘Aisyah RA:  “Rasulullah SAW tidak mengalihkan pandangannya dari tempat sujud (di dalam sembahyang).”  (Hadis Riwayat  Imam Baihaqi)

 Rasulullah SAW melarang keras mendongakkan kepala ke langit (ketika sembahyang). Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:  “Hendaklah sekelompok orang benar-benar menghentikan pandangan matanya yang terangkat ke langit ketika sembahyang atau hendaklah mereka benar-benar menjaga pandangan mata mereka.” (Hadis riwayat Imam Muslim, Nasa’i dan Ahmad).

Rasulullah SAW juga melarang seseorang menoleh ke kanan atau ke kiri ketika sembahyang, beliau bersabda:  “Jika kalian sembahyang, janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri kerana Allah akan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada hamba yang sedang sembahyang selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri.”  (Hadis riwayat Imam Termidzi dan Hakim).

Dalam Kitab Zaadul Ma’aad (I/248) disebutkan bahwa makruh hukumnya orang yang sedang sembahyang menolehkan kepalanya tanpa ada keperluan. Ibnu Abdil Bar berkata, “Jumhur ulama mengatakan bahawa menoleh yang ringan tidak menyebabkan sembahyangnya menjadi rosak.Juga dimakruhkan sembahyang di hadapan sesuatu yang boleh merosakkan kekhusyukan sembahyang atau di tempat yang ada gambar-gambarnya, di atas sejadah yang ada lukisan atau ukiran, di hadapan dinding yang bergambar dan sebagainya.  Anehnya, kebanyakan sejadah yang kita gunakan semuanya bergambar!  Apalagi di sebahagian besar masjid kita, terdapat gambar bunga dan sebagainya di karpet yang tentunya boleh menghilangkan kekhusyukan sembahyang kita. 

 6.  MEMBACA FATIHAH DENGAN CEPAT!

Ramai di kalangan kita membaca surah Fatihah dan surah-surah lainnya dengan cepat. Seolah-olah ada pertandingan ‘siapa cepat dia menang’!  Hal ini langsung bukan dari petunjuk dan ajaran Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah dengan berhenti pada setiap akhir ayat (waqaf), tidak menyambungkan satu ayat dengan ayat berikutnya (washal) berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Sahmi dan ‘Amr Ad Dani.

Ini berdasarkan hadis shahih, bahawa Rasulullah SAW membaca dengan cara waqaf seayat demi seayat.

Ummu Salamah Radhiallahu ’anha meriwayatkan ketika menjelaskan cara bacaan Rasulullah SAW, beliau berkata: Sesungguhnya Baginda SAW memutus-mutuskan (mewaqaf) bacaannya (surah al-Fatihah) seayat demi seayat”  (Hadis riwayat Imam Ahmad)

 

Begitu juga berdasarkan riwayat yang mutawatir yang dikeluarkan oleh Imam Ar Razi, Ibnu Abi Dawud, Abu Nu’aim dan Al Hakim. 

Para imam hendaklah memerhatikan hal ini.  Ada ramai di kalangan imam jemaah, membaca fatihah dengan begitu cepat, sehinggakan makmum terpaksa mengejar imam dan ini menyebabkan makmum kehilangan khusyuk ketika sembahyang. 

Membaca dengan tenang seayat demi seayat mengikut kaedah bacaan Rasulullah SAW ini pada hakikatnya, akan lebih mendatangkan kekhusyukkan, di samping memudahkan kita untuk merenung, menghayati serta memahami maksud ayatnya satu persatu.  Ini tidak syak lagi akan menimbulkan rasa kemanisan ibadah terhadap Allah Subhanahuwa Ta‘ala

Imam Ghazali berkata: Ketahuilah bahawa sesungguhnya bacaan secara tartil itu disunatkan bukanlah semata-mata untuk merenung maksud ayatnya sahaja, bahkan orang-orang yang tidak memahami makna ayat al-Qur’an pun disunatkan supaya membacanya secara tartil dan tenang, kerana ini lebih menunjukkan rasa sopan dan hormat terhadap al-Qur’an, dan akan mendatangkan kesan yang lebih mendalam di dalam jiwa daripada membacanya secara tergopoh-gapah dan tergesa-gesa.  

 7.  MAKMUM SIBUK BACA FATIHAH DI BELAKANG IMAM

Ketika imam membaca surah lain sesudah surah Al Fatihah (ketika sembahyang berjemaah) makmum pula sibuk membaca surah fatihah.  Ini dapat kita perhatikan ketika sembahyang berjemaah subuh, maghrib dan ‘isyak. 

Jelas bagi kita kalau sedang sembahyang sendirian maka wajib kita membaca Al-Fatihah, begitu juga ketika sembahyang berjema’ah, ketika imam membacanya secara sirr (tidak diperdengarkan atau perlahan) yakni pada sembahyang Zhuhur, ‘Ashar, satu raka’at terakhir sembahyang Mahgrib dan dua raka’at terakhir sembahyang ‘Isyak, maka para makmum wajib membaca surah Al-Fatihah tersebut secara sendiri-sendiri dengan tidak mengeraskan bacaan tersebut.

Lantas bagaimana kalau imam membaca secara jahar/keras…?

Tentang hal ini pernah suatu ketika Rasulullah SAW melarang makmum membaca surah di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah:  “Betulkah kalian tadi membaca (surah) di belakang imam kalian?” Kami menjawab: “Ya, tapi dengan cepat wahai Rasulullah“. 

Bersabda Rasulullah SAW: “Kalian tidak boleh melakukannya lagi kecuali membaca Al-Fatihah, kerana tidak ada sembahyang bagi yang tidak membacanya.”   (Hadis  diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad)

Selanjutnya Rasulullah SAW melarang makmum membaca surah apapun ketika imam membacanya dengan jahar (diperdengarkan) baik ianya surah Al-Fatihah maupun surah lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan dari Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal tentang wajibnya makmum diam bila imam membaca dengan jahar atau mengeraskan bacaannya.

Berdasar sabda Rasulullah SAW:  Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Telah berkata Rasulullah SAW:  “Dijadikan imam itu hanya untuk diikuti. Oleh kerana itu apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan apabila imam membaca, maka hendaklah kalian diam (sambil memperhatikan bacaan imam itu)”  (Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud no. 603 & 604. Ibnu Majah no. 846 dan An-Nasa’i).

Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu ditanya, “Wajibkah kami membaca di belakang imam?” Abu Hurairah menjawab, “Bacalah (Al Fatihah) di dalam hatimu”……………(Hadis riwayat Imam Muslim)

 Dalam satu hadis lain, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW sesudah mendirikan sembahyang yang beliau keraskan bacaanya dalam sembahyang itu, beliau bertanya: “Apakah ada seseorang di antara kamu yang membaca bersamaku tadi?” Maka seorang laki-laki menjawab, “Ya ada, wahai Rasulullah.”  Kemudian beliau berkata, “Sungguh aku katakan: Mengapakah (bacaan) ku ditentang dengan Al-Quran (juga).”  

Berkata Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, “kemudian berhentilah orang-orang daripada membaca bersama Rasulullah SAW pada sembahyang-sembahyang yang Rasulullah SAW keraskan bacaannya, ketika mereka sudah mendengar (larangan) yang demikian itu dari Rasulullah SAW”.   (Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, At Termidzi, An Nasa’i dan Malik).

Hadis-hadis tersebut merupakan dalil yang tegas dan kuat tentang wajib diamnya makmum apabila mendengar bacaan imam, baik ketika bacaan surah Al-Fatihahnya mahupun surah yang lain. Selain itu juga berdasarkan firman Allah Ta’ala yang bermaksud  “Dan apabila dibacakan Al-Quran hendaklah kamu dengarkan ia dan diamlah sambil memperhatikan (bacaannya), agar kamu diberi rahmat.”   (Surah Al-A’raaf  ayat  204).

 Ayat ini asalnya berbentuk umum yakni di mana saja kita mendengar bacaan Al-Qur-an, baik di dalam sembahyang mahupun di luar sembahyang, wajib diam mendengarkannya.
Tetapi umumnya ayat ini telah menjadi khusus dan tertentu (wajibnya) hanya untuk sembahyang, sebagaimana telah diterangkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Adh Dhohak, Qotadah, Ibrahim An Nakha’i,  Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan lain-lain. Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir II/280-281.

8.  TIDAK MENGERASKAN BACAAN ‘AMIIN’

Ramai di kalangan jemaah begitu malas untuk mengeraskan bacaan amin sesudah imam selesai membaca surah fatihah.  Ini bertentangan sama sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. “Bila Rasulullah SAW selesai membaca Al-Fatihah (dalam sembahyang), beliau mengucapkan amiin dengan suara keras dan panjang.”  (Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud)

Hadis tersebut mensyari’atkan para imam untuk mengeraskan bacaan amin. Demikian yang menjadi pendapat Imam Bukhari, As-Syafi’i, Ahmad, Ishaq dan para imam fikih lainnya. Dalam shahihnya, Bukhari membuat suatu bab dengan judul ‘baab jahr al-imaan bi al-ta-miin’ (ertinya: bab tentang imam mengeraskan suara ketika membaca amin). Di dalamnya dinukil perkataan (atsar) bahawa Ibnu Al-Zubair membaca amin bersama para makmum sampai seakan-akan ada gaung dalam masjidnya.

Ramai makmum yang melaungkan “AMIN” dengan memanjangkan “AAAAAA” dan memendekkan “MIIN”.  Cara bacaan tersebut adalah salah.  Sebetulnya, “AA”nya yang pendek, “MIIIIIIM”nya yang panjang.

“Bila imam selesai membacaghoiril maghdhuubi ‘alaihim waladhdhooolliin”, ucapkanlah amiin (kerana malaikat juga mengucapkan amiin dan imam pun mengucapkan amiin). Dalam riwayat lain: “(Apabila imam mengucapkan amiin, hendaklah kalian mengucapkan amiin) barangsiapa ucapan aminnya bersamaan dengan malaikat, (dalam riwayat lain disebutkan: “bila seseorang di antara kamu mengucapkan amin dalam sembahyang bersamaan dengan malaikat di langit mengucapkannya), dosa-dosanya masa lalu diampuni.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa’i dan Ad-Darimi)

 Rasulullah SAW bersabda: “Jika imam membaca amiin maka hendaklah kalian juga membaca amiin.”  Hal ini mengisyaratkan bahwa membaca amiin itu hukumnya wajib bagi makmum.
Pendapat ini diperkuatkan oleh Asy-Syaukani. Namun hukum wajib itu tidak mutlak  dilakukan oleh makmum. Mereka diwajibkan membaca amiin ketika imam juga membacanya. Adapun bagi imam dan orang yang sembahyang sendiri, maka hukumnya hanya sunnah. (Rujuk kitab  Nailul Authaar, II/262).

 9.  TIDAK MELAKUKAN “THUMA’NINAH” DENGAN SEMPURNA

Sembahyang ekspres!  Inilah kesilapan yang paling ramai dilakukan. Ramai di kalangan kita yang mengerjakan sembahyang tidak memberi perhatian yang sewajarnya terhadap “thuma’ninah”.  Malah ada di kalangan imam juga tidak menyempurnakan “thuma’ninah” ini. 

Ini dapat diperhatikan ketika imam berpindah rukun.  Hal ini jelas kedengaran kerana mikrofon kecil yang disangkut di baju imam membuktikan imam tidak menyempurnakan “thuma’ninah”.  Suara imam jelas kedengaran…….ketika imam rukuk, “Allahu-Akbar, Subhaanarabbiyal ‘azim …….senafas sahaja.  Maksudnya bersambung lafaz Allahu-Akbar dengan Subhanarabbiyal ‘azim.  Mana “thuma’ninah”nya?  Sebetulnya, Allahu-Akbar…..bergerak ke rukun rukuk.  Dah betul-betul confirm rukuk atau tenang dalam rukuk (setidak-tidaknya ambillah nafas senafas dulu), barulah kita baca  Subhanarabbiyal ‘azim (sekurang-kurangnya 3 kali bacaan).  Tenangkan diri terlebih dahulu di setiap peralihan rukun sebelum membaca tasbih atau zikir rukun berkenaan.  Bacalah dengan tartil. Jangan baca secara kelam kabut.

 Susahkah kita hendak menyempurnakan “thuma’ninah” sebegini – sembahyang dengan ‘tenang’? Bukankah sembahyang itu bermakna kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala? Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala pun secara kelam kabut ke!!!  Masya-Allah………….

 Sabda Rasulullah SAW: “Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri (dalam) sembahyangnya.”  Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ia mencuri (dalam) sembahyangnya? Rasulullah SAW menjawab: “Yaitu mereka yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud.”  (Hadis riwayat Imam Thabrani dan Hakim).

 “Thuma’ninah” adalah salah satu rukun sembahyang. Apabila kita tidak mengerjakan rukun sembahyang, maka hukumnya sembahyang kita jadi tidak sah.  Sembahyang tanpa “thuma’ninah” tidak akan diterima Allah Ta’ala. 

 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, sabda Rasulullah SAW:  Apabila engkau hendak sembahyang, sempurnakanlah wudhuk, kemudian mengadap kiblat lalu bertakbir.


Kemudian bacalah dari ayat Al-Qur’an mana yang kamu dapat, kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam rukuk lalu bangkitlah dari rukuk (I’tidal) hingga kamu tegak lurus berdiri.  Kemudian sujudlah hingga engkau  tenang dalam sujud dan bangkitlah dari sujud sehingga engkau tenang dalam duduk antara dua sujud.  Kemudian sujud lagi sehingga engkau tenang dalam sujud.  Berbuatlah dengan cara yang demikian itu pada semua sembahyangmu.”
(Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

Perhatikan perkataan…..hingga kamu tenang, hingga kamu tenang, hingga kamu tenang.

Ada orang sembahyang, sewaktu angkat takbir, langsung saja baca do’a iftitah. Tidak memerhatikan thuma’ninah.  Kalau rukuk, asal rukuk ada kadar sahaja, belumpun confirm rukuknya itu benar-benar berada dalam posisi rukuk, dah mula nak bangun I’tidal.  Inilah rupa sembahyang orang zaman sekarang!

Perhatikan amaran ini, dari Abu Mas’ud Al-Badri Radhiyallahu ‘anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sembahyang seseorang itu tidak sah, sebelum ia meluruskan punggungnya baik ketika rukuk maupun sujud”. (Hadis riwayat  Imam Abu ‘Awwanah dan Abu Dawud)

 Sewaktu rukuk, pastikan punggung kita  benar-benar berada dalam keadaan rukuk, ambil nafas dulu, barulah kita baca bacaan rukuknya. Bacalah   secara tertib. Ambil tahu maknanya.  Jangan baca sahaja tetapi tidak tahu apa maknanya. Jangan baca kelam kabut. Baca secara tartil 3 kali tasbihnya.  Sebelum bangun, ambil dulu nafas, baru kita bangun. Itulah maksud….hingga kamu tenang. 

 “Rasulullah SAW bila rukuk, baginda meluruskan dan membentangkan punggungnya sehingga bila air dituangkan di atas punggung baginda, air tersebut tidak akan bergerak.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Abdullah bin Ahmad dan ibnu Majah)

 Antara kepala dan punggung hendaklah lurus, kepala tidak mendongak dan tidak pula menunduk ke bawah tetapi tengah-tengah antara kedua keadaan tersebut.

“Rasulullah SAW tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya.”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud)

 Perhatikan hadis ini.  “Rasulullah SAW menjadikan rukuk, berdiri setelah rukuk (i’tidal)  dan sujudnya, juga duduk antara dua sujud hampir sama lamanya.”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim).  Dan bandingkan pula dengan sembahyang kita. Apakah rukuk, i’tidal, sujud dan duduk antara dua sujud yang kita lakukan selama ini,  sama lamanya?  Rukuk kita, tak sampaipun 5 saat.  Sujudpun asal cecah dahi sahaja!  

 Jangan rukuk ala kadar, jangan baca kelam kabut.  Ini semua boleh membatalkan sembahyang kita.  Begitu juga ketika i’tidal.  Bangkitlah dari rukuk dengan tenang.  Bacalah   dengan tertib. Jangan cepat nak sujud.  Tenangkanlah diri terlebih dahulu di setiap pergerakan rukun.

Pastikan disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan keterangan beberapa hadis, di antaranya:  Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri dalam sembahyang mengangkat kedua tangannya sampai setentang kedua bahunya, hal itu dilakukan ketika bertakbir mahu rukuk dan ketika mengangkat kepalanya (bangkit) dari rukuk sambil mengucapkan SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH”   (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Malik).

 Pastikan i’tidal kita benar-benar tegak berdiri sebelum menuju ke rukun sujud. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang bermaksud:“Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri dengan tegak (sehingga tiap-tiap ruas tulang belakangmu kembali pada tempatnya).”

 (Dalam riwayat lain disebutkan: “Jika kamu berdiri i’tidal, luruskanlah punggungmu dan tegakkanlah kepalamu sampai ruas tulang punggungmu benar-benar tegak berdiri).”  (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan riwayat lain oleh Imam Ad-Darimi, Hakim dan Ahmad)

 Malah Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak sudi melihat orang yang mengerjakan sembahyang yang tidak melakukan “thuma’ninah” ketika i’tidal sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Allah tidak akan melihat sembahyang seorang hamba yang tidak meluruskan tulang rusuknya di antara rukuk dan sujud (yakni i’tidal).”  (Hadis riwayat Imam Ahmad dan Thabrani – sila rujuk kitab Al-Mu’jam Al-Kabir). 

 Masya-Allah, apa jadi dengan sembahyang kita sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta’ala pun tidak sudi melihat sembahyang kita, sebagaimana maksud hadis ini.  Alangkah bodoh dan ruginya kita, selama ini kita mengerjakan sembahyang tidak menitik-berat atau tidak memperdulikan kesempurnaan “thuma’ninah”.  Sembahyanglah dengan tenang, dengan menitikberatkan “thuma’ninah”.

 Ketika sujud, kita hendaklah benar-benar berada dalam posisi sujud. Tenang dulu, tarik nafas senafas sebelum membaca

 

Bacalah dengan tertib dan tenang. Pastikan dahulu, dahi dan hidung benar-benar menempel di sejadah/tempat sujud.  Ramai di kalangan kita, asal dahi cecah tempat sujud, langsung sahaja baca SUBHAANARABBIYAL A’LA. Malah ada juga yang ALLAHU-AKBARnya bersambungan dengan SUBHAANARABBIYAL A’LA (senafas sahaja).  Langsung tidak ada “thuma’ninah”nya.

 Jangan kelam kabut! Begitu juga ketika beralih rukun kepada duduk antara dua sujud.  Hendaklah kita tenang dalam setiap pergerakan rukun. Sekali lagi ditegaskan, jangan sembahyang kelam kabut.  Kerana sembahyang secara kelam kabut, boleh membatalkan sembahyang kita.

 Mahukah kita termasuk dalam golongan “Sebetulnya engkau tidak sembahyang.  Kalau engkau mati (dengan mengerjakan sembahyang yang sedemikian rupa), maka engkau mati bukan di dalam agama Muhammad SAW.”  Na’uzubillah…….

Posted by: Ruslan Mamat | November 17, 2007

KESILAPAN2 KETIKA MENGERJAKAN SOLAT (bhg 3)

Berikut merupakan beberapa contoh kesilapan yang seringkali dilakukan oleh mereka yang mengerjakan sembahyang:

1. SEMBAHYANG TANPA ILMU

Orang yang mengerjakan sembahyang tanpa ilmu tergolong dalam golongan orang yang tidak dapat dimaafkan kerana “kebodohan beragamanya”. Islam menitik-beratkan ilmu. Ilmu itu wajib didahulukan atas amal, kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan. Imam Bukhari meletakkan satu bab tentang ilmu dalam Jami’ Shahihnya, dengan judul “Ilmu itu Mendahului Perkataan dan Perbuatan.” Para pemberi syarah atas kitab ini menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksudkan dalam judul itu hendaklah menjadi syarat bagi keshahihan perkataan dan perbuatan seseorang. Kedua hal itu tidak dianggap shahih kecuali dengan ilmu; sehingga ilmu itu didahulukan atas keduanya. Ilmulah yang membenarkan niat dan membetulkan perbuatan yang akan dilakukan. Mereka mengatakan: “Imam Bukhari ingin mengingatkan orang kepada persoalan ini, sehingga mereka tidak salah mengerti dengan pernyataan ‘ilmu itu tidak bermanfaat kecuali disertai dengan amal yang pada gilirannya mereka meremehkan ilmu pengetahuan dan enggan mencarinya.” Rasulullah SAW pertama sekali memerintahkan umatnya untuk menguasai ilmu tauhid, baru kemudian memohonkan keampunan yang berupa amal perbuatan. Walaupun perintah di dalam ayat itu ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi maksudnya juga mencakup seluruh umatnya. Firman Allah: “.….. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama’ (yakni golongan orang-orang yang berilmu)…. …” (Surah Fathir: ayat 28) Ibarat orang yang berjalan di dalam gelap. Seorang membawa bekal sebuah lampu suluh. Manakala seorang lagi berjalan dalam kegelapan tanpa membawa bekal lampu suluh. Orang yang sembahyang dengan bekal ilmu yang ada padanya samalah seperti orang yang berjalan dalam gelap yang membawa bekal sebuah lampu suluh. Tentu orang ini akan sampai ke tempat tujuannya. Sebaliknya, orang yang sembahyang tanpa ilmu, dia diibaratkan seperti orang yang berjalan dalam gelap tanpa membawa bekal lampu suluh. Maka berjalanlah dia selama-lamanya dalam kegelapan itu! Sampai kiamatpun, dia tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Begitulah juga dengan sembahyang anda! Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya hamba yang melakukan sembahyang yang diwajibkan kepadanya ada yang mendapat ganjaran sepersepuluhnya, ada yang mendapat sepersembilannya, ada yang mendapat seperdelapannya, ada yang mendapat sepertujuhnya, ada yang mendapat seperenamnya, ada yang mendapat seperlimanya, ada yang mendapat seperempatnya, ada yang mendapat sepertiganya, atau ada yang mendapat setengahnya.” (Hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak, Abu Dawud, dan Nasa’i) Maka sembahyanglah dengan ilmu. Bukan sembahyang sekadar budaya atau Islam baka. Bagaimana hendak mencari ilmu tentang sembahyang. Kita jangan pula lupa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yakni surah Al Alaq. “Bacalah…bacalah atas nama Tuhanmu………..” Dengan banyak membaca, kita akan dapat mencari dan menimba ilmu. Jika kita tidak faham akan isi kandungan yang kita baca, bertanyalah kepada mereka yang arif. Bacalah kitab hadis yang banyak menerangkan tatacara sembahyang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai orang Islam, belilah dan simpanlah kitab hadis terutamanya kitab hadis Bukhari dan Muslim untuk kita jadikan rujukan kita. Bukan setakat hal ehwal sembahyang sahaja yang akan kita temui dalam kitab-kitab hadis ini, malah segala hal ehwal kehidupan dunia dan akhirat boleh kita jadikan rujukan dan panduan beragama kita.

2. MELAFAZKAN NIAT

Sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita, melafazkan niat sebelum memulakan sembahyang. Malah ada yang melafazkannya dengan kuat sehingga mengganggu jema’ah di sebelahnya. Ini bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW. Tidak ada nas sama sekali yang menunjukkan Rasulullah SAW melafazkan niat ketika memulakan sembahyang. Niat tidak dilafazkan. Dan tidaklah disebutkan dari Rasulullah SAW dan tidak pula ada petunjuk dari salah seorang sahabat bahwa niat itu dilafazkan. Niat bererti mensengajakan diri untuk sembahyang, menghambakan diri kepada Allah semata-mata, serta menguatkannya dalam hati. Rasulullah SAW bersabda: “Semua amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat (balasan) sesuai dengan niatnya.” (Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain) (Rujuk kitab Al Irwa’, hadis no. 22). Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad. Dia berkata, “Apakah orang sembahyang mengatakan sesuatu sebelum dia takbir?” Imam Ahmad menjawab, “Tidak.” (Rujuk kitab Masaail al Imam Ahmad hal 31 dan kitab Majmuu’ al Fataawaa XXII/28). As Suyuthi berkata, “Yang termasuk perbuatan bid’ah adalah was-was (selalu ragu) sewaktu berniat sembahyang. Hal itu tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah SAW mahupun para shahabat beliau. Mereka dulu tidak pernah melafazkan niat sembahyang sedikitpun selain hanya lafaz takbir.” Malah Imam Syafi’i juga berkata, “Was-was dalam niat sembahyang dan dalam thaharah termasuk kebodohan terhadap syariat atau membingungkan akal.” (Rujuk kitab Al Amr bi al Itbaa’ wa al Nahy ‘an al Ibtidaa’). Maknanya, sesudah kita ambil wudhuk, kita mengadap ke arah kiblat. Lalu berniat dalam hati: “Sahaja aku sembahyang fardhu zohor empat raka’at tunai kerana Allah Taala.” (Sekadar contoh). Lalu kitapun bertakbir: Allahu Akbar. Tidak perlulah kita melafazkan “Usholli fardhu……………….” sebagaimana yang diamalkan oleh kebanyakan kita kerana amalan melafazkan niat ini bertentangan dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ramai di kalangan kita, hanya tahu melafazkan niat tetapi tidak tahu pula makna yang dilafazkannya. Ada yang mengatakan bahwa niat itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sembahyang maka hendaklah dimulai ketika mengangkat tangan takbiratul ihram sampai pada kata akbar, sebab rukun suatu amalan hendaklah berada di dalam amalannya.
Yang benar, niat adalah syarat semua amalan, bukan rukun dalam setiap amalan.
Contohnya ketika sembahyang. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki yang rosak sembahyangnya: “Jika kamu bangkit hendak sembahyang, maka baguskanlah wudhukmu, kemudian mengadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah, selanjutnya bacalah yang termudah bagimu dari Al-Qur’an.” (Hadis riwayat Imam Bukhari).
Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memulai sembahyang dengan perintah “bertakbirlah”, bukan dengan “melafazkan niat” , dan tidak juga “bertakbirlah dan sertakan niat dalam takbirmu” (Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita di Malaysia. Menyertakan niat ketika melafazkan takbir! Maka kerana itulah kita dapati ada orang yang takbiratul ihram berulang kali atas alasan niat tidak masuk sewaktu takbir). Na’uzubillah…………. Tidak ada suatu dalilpun daripada para sahabat yang mengatakan bahawa niat itu perlu dilafazkan. Ini kerana maksud kalimat “Jika kamu bangkit hendak sembahyang….” sudah menunjukkan suatu maksud keinginan untuk sembahyang. Itulah yang disebut niat.
Kalaulah memang niat adalah rukun sembahyang yang memerlukan lafaz khusus, nescaya Rasulullah
SAW mengajarkannya kepada para sahabat. Seperti halnya bacaan tahyat. Ibnu Mas’ud RA berkata: “Rasulullah SAW mengajarku tahyat dan tanganku berada di antara kedua tangan beliau, sebagaimana beliau mengajarku Surah Al-Qur’an.” Sungguh sangat disayangkan adanya orang yang dihinggapi rasa was-was. Mereka terlihat seringkali dalam sembahyang mengulang-ulang takbiratul ihram, bahkan sampai imam telah rukuk pun ia belum selesai bertakbiratul ihram. Alasannya, kerana niat belum masuk ketika takbiratul ihram. Astaghfirullah……. Munculnya pendapat bahwa sembahyang wajib melafazkan niat dengan lisan adalah dari kesalahan fahaman Abdullah bin Az-Zubairy dalam mentafsir ucapan Imam As-Syafi’i: “Jika seseorang berniat haji atau umrah maka sudah cukup, walaupun tidak dilafazkan. Berbeza dengan sembahyang, tidak sah kecuali dengan ucapan.” Abdullah Az-Zubairy mengatakan bahwa Imam As-Syafi’i mewajibkan lafaz niat ketika mahu memulakan sembahyang”.
Imam An-Nawawi menuturkan: Para sahabat kami berkata: “Telah tersalah orang ini (Abdullah Az-Zubairy), bukanlah yang dimaksud Imam As-Syafi’i dengan ‘ucapan’ itu niat, tetapi yang dimaksudkan adalah takbir.”

Jadi, menisbatkan ‘Usholli’ kepada Imam As-Syafi’i itu tidaklah benar. Kalau memang ada ulama’ yang berpendapat seperti itu, maka seharusnya perkataan (sabda) dan amalan Rasulullah SAW wajib didahulukan, berbanding qaul para ulama’. Dan inilah dalil yang shahih, akan tetapi ramai di kalangan kita tidak memerhatikan dalil ini dengan akal yang terbuka. Kita jadi tahsub semberono tanpa berpandukan kepada nas dan dalil Al Qur’an dan Sunnah asulullah SAW.

3. CARA ANGKAT TANGAN – TAKBIRATUL IHRAM

Macam-macam cara orang sembahyang mengangkat tangan – takbir. Ada yang angkat tangan sampai melepasi kepala. Ada orang angkat takbir ala kadarnya sahaja. Tidak mencontohi tatacara Rasulullah SAW mengangkat takbir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu , ia berkata: “Rasulullah SAW biasa mengangkat kedua tangannya setentang bahu jika hendak memulai sembahyang, setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali bangkit dari rukuknya.” (Hadis Muttafaqun ‘alaih). Atau mengangkat kedua tangannya setentang telinga berdasarkan hadis riwayat Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah SAW biasa mengangkat kedua tangannya setentang telinga setiap kali bertakbir (di dalam sembahyang).” (Hadis riwayat Imam Muslim). Berdasarkan kedua-dua hadis ini, kita disunatkan mengangkat kedua-dua tangan ketika melakukan takbiratul ihram dengan mendedahkan tapak tangan tersebut serta menjarangkan sedikit jari-jarinya. Kedudukan kedua-dua tapak tangan itu sejajar dengan kedua bahunya serta jari-jarinya berada sejajar dengan telinga. Sunat ketika mengangkat tapak tangan itu sebaya dengan melafazkan takbir. (Rujuk kitab: I‘anah Ath-Thalibin, bab Ash-Shalah, Fasal Fi Shifat Ash-Shalah: 1/218-219) Demikian juga disunatkan menundukkan kepala sedikit dan melihat ke tempat sujud sebelum mengangkat takbir. (Rujuk kitab Fath Al-‘Allam, Fasal Fi Arkan Ash-Shalah, Furu‘ Tata‘allaq Bi At-Takbir: 2/234) Disyaratkan juga kepada orang yang mengikut imam, mengakhirkan takbirnya sehingga imam sempurna melafazkan takbir. Jika takbir makmum tersebut mengiringi sebahagian takbir imam, maka dikira tidak sah sembahyang makmum itu sebagaimana menurut As-Syarqawi. (Rujuk kitab Fath Al-‘Allam, Fasal Fi Arkan Ash-Shalah, Syuruth Shihhah At-Takbirah Al-Ula: 2/229)Wajib pula bagi orang yang mengerjakan sembahyang itu mendengar setiap huruf takbir yang dilafazkannya ketika mengangkat tabiratul ihram tersebut. Sebagaimana dengan rukun qauli yang lainnya seperti membaca surah Al-Fatihah, tahyat dan salam. Hukum wajib mendengar itu adalah bagi orang yang baik pendengarannya. Sementara orang yang tidak baik pendengarannya seperti tuli atau disebabkan ada halangan untuk mendengar seperti riuh rendah tempat itu, maka tidaklah diwajibkan dia mendengarnya, akan tetapi wajib dia melafazkan takbir itu dengan suara yang tinggi atau nyaring dengan kadar apa yang dapat didengarnya jika dalam keadaan dia boleh mendengar. (Rujuk kitab I‘anah Ath-Thalibin, bab Ash-Shalah, Fasal Fi Shifat Ash-Shalah: 1/217-218)Ataupun dilafazkan dengan kalimah Allahul Akbar (ditambah huruf “alif” dan “lam” pada kalimah Akbar Tidak sah melafazkan takbir itu seperti contoh-contoh berikut:i. Mendahulukan kalimah “Akbar” daripada lafzul JalalahAllah ” ataupun ii. Menukar kalimah “Akbar” kepada kalimah “Kabir” kerana ia menghilangkan makna mengagungkan.Tidak sah melafazkan takbir dengan menambah huruf pada ucapan takbir itu yang boleh menukar maknanya seperti berikut:· Memanjangkan huruf hamzah pada lafzul Jalalah atau pada kalimah “Akbar” . Ini kerana menukar maknanya kepada pertanyaan (istifham).· Memanjangkan huruf “ba” pada kalimah akbar maka menjadilah ia sebagai jama‘ kepada kabar yang bererti gendang yang satu muka.· Menambah huruf “wau” sebelum lafzul Jalalah · Menurut Ibnu Hajar, menambah huruf “wau” sakinah (bertanda mati) di antara dua kalimah takbir, seperti kerana ia menjadikan jama‘ pada kalimah lah (لاه) yang bererti berkilauan, atau menambah huruf “wau” mutaharrikah (yang berbaris) seperti · Menambah mad huruf “alif” di antara huruf “lam” dan “ha” dalam lafzul Jalalah sehingga melebihi had yang tidak dianjurkan oleh ahli qurra’. Menurut Ibnu Hajar, kadar had panjang mad huruf “alif” di atas itu adalah sebanyak tujuh alif dan setiap satu alif pula mempunyai dua harkat. (Malah ada di kalangan kita melafazkan takbir dengan “AllaWu-Akbar” dan bukannya “Allahu-Akbar”. Hal ini banyak berlaku di kalangan mu’azin, baik ketika azan dan iqamah.) Dalam melafazkan takbir itu, tidak mengapa jika berhenti sekejap di antara dua kalimah takbir dengan kadar berhenti mengambil nafas. Manakala menurut Al-Azdra‘ie, tidak mengapa jika melebihi kadar berhenti itu daripada kadar mengambil nafas seperti orang yang gagap. Demikian juga, tidak mengapa jika disebut dalam takbir itu dengan membunyikan huruf “ra” yang berbaris depan . (Rujuk kitab I‘anah Ath-Thalibin, bab Ash-Shalah, Fasal Fi Shifat Ash-Shalah: 1/215-216)Walau bagaimanapun sunat huruf “ra” dalam kalimah “Akbar” itu dibunyikan dengan tanda mati. (Rujuk kitab Fath Al-‘Allam, Fasal Fi Arkan Ash-Shalah, Furu‘ Tata‘allaq Bi At-Takbir: 2/234)

Posted by: Ruslan Mamat | November 16, 2007

KESILAPAN2 KETIKA MENGERJAKAN SOLAT (bhg 2)

Marilah kita perhatikan tiga buah hadis di bawah ini:

1. Sabda Rasulullah SAW: “Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang.” (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad)

2. Dari Hudzaifah Radhiyallahu ‘anhu, bahawa dia melihat seorang lelaki sembahyang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Setelah lelaki itu selesai sembahyang, Hudzaifah RA, berkata kepadanya: “Sebetulnya engkau tidak sembahyang. Kalau engkau mati (dengan mengerjakan sembahyang yang sedemikian rupa), maka engkau mati bukan di dalam agama Muhammad SAW.” (Hadis riwayat Imam Bukhari) 3. Dari Abdullah Ibn Qurath Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah sembahyang. Jika sembahyangnya sempurna, maka sempurnalah seluruh amalannya. Dan jika sembahyangnya buruk, maka buruklah amalan-amalannya yang lain.” (Hadis riwayat Imam Thabrani) Hadis Pertama: “Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang”. Macam mana kita hendak melihat cara Rasulullah SAW sembahyang? Caranya ialah dengan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sememangnya wajib kita ambil tahu. Kita ini namanya beragama Islam, akan tetapi kitab hadispun kita tidak pernah tengok, apatah lagi kita hendak memilikinya atau simpan di rumah untuk dijadikan rujukan. Na’uzubillah………Sebab itulah cara sembahyang kita jauh daripada tunjuk ajar Rasulullah SAW yang sebenarnya. Maka dengan itu, termasuklah kita ke dalam golongan “Sebetulnya engkau tidak sembahyang. Kalau engkau mati (dengan mengerjakan sembahyang yang sedemikian rupa), maka engkau mati bukan di dalam agama Muhammad SAW.” Sebagaimana yang dimaksudkan dengan hadis yang kedua, golongan ini memang ramai di kalangan kita. Sembahyang tanpa memerhatikan “thuma’ninah”. Solat hendak cepat selesai. Sembahyang ekspres! Malah ramai di kalangan imam jemaah pun tidak memerhatikan “thuma’ninah” ini. Maka dengan itu, buruklah segala amalan kita. “Yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah sembahyang. Jika solatgnya sempurna, maka sempurnalah seluruh amalannya. Dan jika solatnya buruk, maka buruklah amalan-amalannya yang lain.” Na’uzubillah……………… Ini kerana kita mengerjakan sembahyang tanpa adanya ilmu yang sewajarnya.

Older Posts »

Kategori